Du er her:

OT / NAV. Avklaring av tiltakt til OTs målgruppe

Det følgende skal hjelpe deg til å avklare ungdommens behov og hva OT kan bidra med. 

Er ungdommen klar på hva ønsket sluttkompetanse er? Ja.

 

Nei Er det noen utfordringer på vei til målet som bør/ kan reduseres? Ja.

 

Nei Tiltak.