Du er her:

Helse- og oppvekstfag Vg1

Studiested: Stokmarknes


Inntakskrav:

Norsk grunnskole eller tilsvarende

Helse- og oppvekstfag utdanner deg til å jobbe med mennesker. 

Skolested: Stokmarknes.

I faget lærer du å gi omsorg og støtte til mennesker som trenger hjelp.

I tillegg vil du få grunnleggende teoretiske kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjoner, sosialfag, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp.

Helse- og sosialfag legger vekt på at elevene skal kunne orientere seg om de enkelte yrkene og kunne ta bevisste valg for å bli aktive og reflekterte yrkesutøvere.

Du vil få følgende fag- og timefordeling:

Fellesfag (336 timer/år):

 • 84 Engelsk
 • 56 Kroppsøving
 • 84 Matematikk praktisk eller teoretisk
 • 56 Naturfag
 • 56 Norsk

Felles programfag (477 timer/år):

 • 197 Helsefremmende arbeid
 • 140 Kommunikasjon og samhandling
 • 140 Yrkesutøvelse

Prosjekt til fordypning (168 timer/år)

 

 

Hovedinnholdet i de felles programfagene på Vg1 er:

 • Helsefremmende arbeid:

Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av hele mennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk og psykisk helse for å kunne stå i yrket.

 • Kommunikasjon og samhandling:

Samspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområde i dette programmet, og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk. Området handler også om empati, ansvarlighet og nøyaktighet.

 • Yrkesutøvelse:

Dette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her.