PC-ordningen skoleåret 2018 / 2019

For å utvikle digitale ferdigheter er bærbar PC er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i Nordland fylkeskommune.

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene, på lik linje som lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Elevene får utlevert datamaskiner i forbindelse med skolestart, og datamaskinen blir utlevert under følgende betingelser:

  • At du og dine foresatte har undertegnet Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler. Denne signeres digitalt i egen løsning (https://elevavtale.nfk.no/). 
  • At du betaler en egenandel for hvert skoleår. Egenandelen tilsvarer minimums-satsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.
  • At du følger ordensreglementet og ikt-reglementet for videregående skole


Elever som fullfører tre år på videregående skole overtar maskinen uten ytterligere kostnader. Yrkesfagelever som fullfører 2 år, kan overta maskinen mot å betale tredje egenandel i september, etter skoleslutt. Datamaskinen blir utlevert med standard oppsett og programvare. Maskinen har 3 års utvidet garanti. Men du må betale egenandel dersom maskinen blir stjålet eller du selv er skyld i at maskinen blir ødelagt. Dersom det oppstår havari, vil maskinen bli reinstallert med opprinnelig oppsett og programvare. Ved større reparasjoner vil du få utlevert en lånemaskin. Skolen ved IKT-tjenesten vil være behjelpelig dersom du får problemer med maskinen.   

Hvorfor må datamaskin fra skolen brukes, og hvorfor kan man ikke bruke privat maskin?

I fylkestingssak 047/09 Avvikling av stipend/kompensasjon for bruk av egen datamaskin i videregående skole ble det vedtatt at elever ikke har anledning til å bruke egen bærbar datamaskin i opplæringen. Begrunnelsen for dette er at bruk av skole-PC sikrer at alle elever har maskin og programvare som er kvalitetssikret og oppsatt til bruk i opplæringen.  

Fant du det du lette etter?