Privatist

Som privatist er du ansvarlig for å sette deg inn i gjeldende regler. I tillegg til de opplysningene som er oppgitt på våre sider, har utdanningsdirektoratet mye nyttig informasjon på sin hjemmeside

Orientering om eksamen for deg som er privatist og skal ta muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Frist for oppmelding høst 2019 er 15 september kl 23.59

Hva koster privatisteksamen?

Vurderingsrettleiinger for privatister

Vilkår for oppmelding til eksamen for privatister

Oppmeldingsperiode for privatisteksamen

Privatisteksamen i fremmedspråk det ikke gis undervisning i Nordland

Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler under muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Generell studiekompetanse

Hvordan logge inniSkole

Lærestoff , leseliste/emneliste

Fritak