Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:


I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

 

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

 


 

Utdanningsnyheter:

Elkem Salten, representert ved verksdirektør Ove Sørdahl og HR-konsulent Rune Skaug, fikk utdelt Opplæringsprisen fra Ole Hjartøy medlem i Yrkesopplæringsnemda i Nordland

- Lærlingene våre i Elkem Salten er en ressurs som bidrar til å utvikle de andre ansatte og bedriften.

Fra påsketurnering på Sandnessjøen videregående skole

Bodø volley skal arrangere NM for videregående skoler 25.-27. januar. Nå spleiser fylkesrådene Hild-Marit Olsen (Ap) og Aase Refsnes (SV) på et tilskudd til den lille, men svært vitale arrangørklubben.

 

Tobias Høssung ble gratulert av fra høyre Torild Nilsen, seksjonsleder - opplæring i skole og bedrift, utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar og konsulent på utdanningsavdelingen Hilde S

Med en svarprosent på nesten 70 i årets lærlingeundersøkelse, er Nordland tredje beste fylke i landet når det gjelder respons.

Inge Holm

Utdanningssjefen i Nordland har nylig fornyet åremål for to rektorer: Inge Holm ved Hadsel videregående skole og Ellen Signora Tinnan ved Mellomåsen skolesenter i Bodø.

Utdanningsdirektoratet har målt lærings-resultatene for landets videregående skoler. Nordland er blant de beste i landet.

Fylkesråd Hild-Marit Olsen Erik Hansen, Nicolai Moholt, Lasse Lien, Martin Mjelde og Martin Hansen fra FM-Brand UB (Runar Hauge var ikke til stede da bildet ble tatt)

Ungdomsbedriften FM-Brand UB i Bodø produserer hettegensere med et sterkt og viktig budskap: Fuck Mobbing. Nå får elevbedriften litt økonomisk drahjelp fra utdanningsråden for å få fram budskapet til enda flere.

Avtalen ble underskrevet av utdanningsrådene Hild-Marit Olsen og Roar Sollied, her flankert av fylkesutdanningssjefen i Troms, Børre Krudtå, og fylkesutdanningssjefen i Nordland, Nina Ellingsen Høiskar

Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune har inngått ny grenseavtale om søking og inntak til videregående opplæring for ungdom i grensekommunene mellom de to fylkeskommunene.

Hild-Marit Olsen

Kleiva landbruksskole på Sortland får en solid bygningsmessig opprusting fram mot 2022.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen stod for den offisielle åpningen av nyfjøsen ved Marka i høst, sammen med fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen, fylkesutdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar og rektor Kurt Henriksen

Fylkesrådet setter av 12 millioner kroner i økonomiplanen til nytt internat ved Marka landbruksskole ved Mosjøen videregående. Rådet vil også bruke 10 millioner til bygging av nytt sauefjøs og ny plansilo samme sted.

Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen (Ap) (bildet) tar med seg ordfører Rune Berg til Kunnskapsdepartementet for å framsnakke Saltdal videregående som undervisningssted for et nytt fagtilbud: lyd-, lys-, bilde- og sceneteknikk.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Hild-Marit Olsen
Fylkesråd for utdanning
Nina Ellingsen Høiskar
Utdanningssjef