Regional utvikling

Regional utvikling

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommunen arbeider for å skape en positiv utvikling i hele fylket til beste for Nordlands innbyggere. Det betyr å tilrettelegge for regional utvikling gjennom å utvikle gode lokalsamfunn, og bidra til tilflytting og rekruttering til fylket. 

(27.05.2019)

Fylkesrådet gir Fageråsbakkene støtte for å realisere et helårs hoppanlegg i Mo i Rana.

(18.03.2019)

Fylkesrådet ønsker å styrke Sandnessjøen som regionsenter og øke byens attraktivitet.

(07.02.2019)

I oktober 2018 deltok masterstudenter fra hele Norge på LoST X, for å løse en utfordring sammen – bærekraftig turisme i Lofoten. Studentene ble presentert problemstillinger fra Lofoten Friluftsråd, Lofoten Avfallsselskap og Innovative Opplevelser.

(18.12.2018)

Telemarksforsking utarbeider regionale analyser på fylke-, kommune-, og regionsnivå. Nå har du muligheten til å åpne rapporten med analyser av Nordland.

(20.11.2018)

Samferdselsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer i 2018 for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

 

(06.11.2018)

Nordland fylkeskommune v/avdeling for næring og regional utvikling arrangerte nettverkssamling for lokalsamfunnsutvikling for åtte kommuner på Fauske 1.-2. november.

Fant du det du lette etter?
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring