Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap er viktig for Nordland fylkeskommune. Nordland er et maritimt fylke med Norges lengste kyststripe. Et sterkt fokus på å ha en velfungerende redningstjenesten er derfor viktig. Videre er Nordland et viktig forsvarsfylke som ivaretar mange nasjonale funksjoner. Nordland fylkeskommune har som mål å arbeide i kompaniskap med både sivile og militære aktører for å skape merverdi for alle aktører. Dette både for å styrke både sikkerheten og beredskapen i Nordområdene, Norge og regionen.

ARCSAR skal ledes fra Bodø. 34 EU-millioner er bevilget til å utvikle søk og redning i arktiske strøk. F.v. Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og politimester i Nordland, Tone Vangen.
(19.01.2018)

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU.

Fra venstre ordfører Ida Pinnerød, brannsjef Per Gunnar Pederseb, politistasjonssjef Gunnar Hammer og fylkesrådsleder Tomas Norvoll 1
(18.09.2017)

De samlokaliserte nødetatene i Samlok-Nor vil evaluere og styrke samarbeidet gjennom et nytt utviklingsprosjekt.

 

Marpartkonferanse 3. Foto Edda Falk, Nord universitet.JPG
(17.10.2016)

 

- Beredskap til sjøs og maritime operasjoner er en viktig forutsetning for vekst i nord. Og Nordland er beredskapsfylke nummer èn – her finner vi sterke kompetansemiljøer med en unik erfaringsbakgrunn. 

Tomas Norvoll på Andenes
(01.10.2015)

-Å svekke Forsvaret i nord er ikke bra for Norge. Forsvarssjefens fagmilitære råd dreier seg om strategisk viktige forhold for nasjonen. 

Tomas Norvoll
(21.08.2015)

- Nordområdene vokser for hver dag, det understreker lederen for Nordnorsk råd, Tomas Norvoll (Ap).

Arve Knutsen
(23.07.2015)

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) ber om et møte med departementet for å diskutere fortsatt tilstedeværelse av Skipskontrollen i Narvik. 

Redningsflåte
(09.04.2015)

- Lofoten Maritime sikkerhetssenter på Gravdal er nå et av kystens mest moderne og funksjonelle sikkerhetssentre og blir uten tvil en viktig aktør for utvikling av maritim næring i Nordland i årene fremover.

 

HRS 01 (1).jpg
(16.02.2015)

Seks EU-parlamentarikere er tirsdag i Bodø for å bli bedre kjent med Nordland og Bodø. 

sim_arve_oddleif.jpg
(07.11.2014)

- Dette vil bidra til å etablere Nordland som nav i en nasjonal utdannings- og øvingsstruktur innenfor maritim næring og beredskap.

Arve Frokostseminar
(26.08.2014)

Leder for Norsk Petroleumsråd og fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF) ønsket deltakere og statssekretær for samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud velkommen til seminar.

Fant du det du lette etter?