Landbruk i Nordland

Klikk for stort bilde Håkon Renolen

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen i samtale med leder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo under bondelagets årsmøte i Bodø i dag

- Fylkesrådet investerer 150 millioner kroner i nye skolebygg for naturbruk og landbruksfag i perioden 2012-2021! Og investeringene gir resultater: tilbudene innen naturbruk er også i år en av søkervinnerne blant våre ungdom, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Forside RPL endelig

Landbruket er ei viktig næring i Nordland. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting. Landbruket er også med å forme kulturlandskapet i hele fylket.

Nordland fylkeskommune fikk i 2018 overført 994 000,- kroner fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) til tiltak som skulle bidra til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Rapportering på bruk av midlene er sendt til LMD. Oversikt over tildelinger og rapporten kan leses her.  (DOCX, 63 kB)

Gresslått i nord

Variasjon med små og store bruk over hele landet er grunnleggende for en god landbrukspolitikk. I innspill til jordbruksforhandlingene i 2019 påpeker fylkesrådet at det er viktig med et reelt handlingsrom, med myndighet og virkemidler som gir mulighet til å løse oppgaver ut fra forutsetninger og behov i regionen, og for å kunne følge opp klimatiltak.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Henry Andorsen
Seniorrådgiver
Helle Bygdevoll
Seniorrådgiver. I permisjon t.o.m 060320