Olje og gass i Nordland

Nordland fylkeskommune arbeider for at petroleumsressursene på sokkelen utenfor Nordland skal skape størst mulig verdiskaping og sysselsetting i landsdelen.
 

Baser i Brønnøysund og Sandnessjøen

Utenfor Helgeland er feltene Skarv og Norne i drift, og fra 2015 øker aktiviteten i forbindelse med utbyggingen av Aasta Hansteen feltet. Basetjenestene for disse feltene er lokalisert i Brønnøysund og i Sandnessjøen. Sokkelen utenfor Nordland får også ny infrastruktur gjennom Polarled-utbyggingen, noe som åpner for transport av olje og gass fra nye funn utenfor Nordland. 
 

Samarbeid

Petroleumsnæringen er en nasjonal næring, og det er viktig å samarbeide på tvers av regioner for å ivareta fylkets interesser. Fylket deltar i flere samarbeidsfora, der saker av viktighet for flere regioner tas opp. Som medlem i Nordnorsk Petroleumsråd arbeider fylket sammen med Troms og Finnmark om petroleumsrelaterte saker som berører de tre nordligste fylkene. I Norskehavsrådet samarbeider fylker og kommuner i Nordland, Trøndelagsfylkene, samt Møre og Romsdal.

 

Målet er å medvirke til at petroleumsressursene i Norskehavet utvinnes på en trygg måte i sameksistens med andre næringer, og at lokale og regionale ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten blir størst mulig. Oppgavene som ivaretas er blant annet:

  •  Legge til rette for økte leveranser fra regionale leverandørbedrifter til petroleumssektoren.
  • Legge til rette for leteaktivitet i åpnede områder på sokkelen, og samtidig sikre at hensynet til miljø- og fiskeriinteresser ivaretas.
  • Påvirke statlige rammebetingelser for petroleumsnæringen, og bidra til at de overordnede rammebetingelsene er i tråd med Nordlands interesser.
  • Medvirke til utvikling av en helhetlig infrastruktur for olje og gass, og arbeide for industriell utnyttelse av gass.
  • Medvirke til økt kunnskap om petroleumsnæringen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til denne.
  • Arbeide for økt oljevernberedskap i regionen.
  • Bidra til arenabygging mellom regionale aktører og petroleumsnæringen.

Ingelin Noresjø

Det et stykke norsk industrihistorie som nå skrives, når Aasta Hansteen-plattformen er på vei til sitt bestemmelsessted 300 km vest for Bodø på nordlandskysten.

Mo i Rana 1

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Helgelandsbase, Sandnessjøen

Forprosjekt skal kartlegge behovet for et testsenter for maritim teknologi i Sandnessjøen.

 

 

Fylkesråd Knut Peter Torgersen (t

Nordland fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Aker BP som skal bidra til å sikre lokale ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten fra Skarv og sokkelen utenfor Nordland.

 

oljekonferanse_2.jpg

 

- Regjeringen bør lære av Storbritannias statsminister Theresa May. Også Norge trenger en ministrer som jobber med framtida for industrien. 

MONAFAGERAASS.jpg

Studiet skal kartlegge potensialet for regionale leveranser i tilknytning til subsea aktiviteter i Nordland.

 

kart nordlandssokkelen

Petroleumsbransjen omfatter både olje og gass, med tilhørende virksomheter. 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Terje Gustavsen
Seksjonsleder - Næring