Næring

Næringsutvikling

Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Fra Vågan

- Vi er veldige glade for godkjenningen av Natur- og kulturguidestudiet hos oss, sier studierektor Unni Myklevoll på Lofoten reiselivfagskole, som nylig fikk godkjent et nytt guidestudium av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Sandnessjøen

Fylkesrådet ønsker å styrke Sandnessjøen som regionsenter og øke byens attraktivitet.

Ingelin Noresjø

-Quartz Corps beslutning om å bygge en ny fabrikk på Drag er en strålende nyhet for Tysfjord og Nordland, sier en meget stolt og glad fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF).

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) 1

Fylkesrådet gir et tilskudd på 300.000,- til gjennomføring av konferansen INDUSTRI2019.
- Konferansen bidrar til å synliggjøre og utvikle Nordland som industrifylke i Norge, sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF).

Forside RPL endelig

Landbruket er ei viktig næring i Nordland. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting. Landbruket er også med å forme kulturlandskapet i hele fylket.

Nordlysparken6

Nå har du sjansen til å sende inn en nominasjon til «Attraktiv by –statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling».

NODA

Nordnorsk Design- og Arkitektursenter har gjennomført et treårig prosjekt med mål om at design og arkitektur skulle tas mer i bruk for å utvikle Nord-Norge. Gjennom prosjektet har NODA utviklet gode nettverk, og interessen for bruk av design og arkitektur i ulike arbeidsprosesser viser en tydelig økning. 

Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen

Fylkesrådet bevilger 650 000 kroner til gjennomføring av prosjektet Look North Trainee i Lofoten og Vesterålen.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø

Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.

 

Direktør ved Nexans Krister Granli, fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) og ordfører Rune Berg (Sp)

- Stor honnør til Saltdal kommune som har satset på dette prosjektet som er så viktig både for utviklingen av det lokale næringslivet og som bidrar til å skape arbeidsplasser i Saltdal sier Ingelin Noresjø (KrF), fylkesråd for næring.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring