Arbeidsutvalget

 

Leder Petter Roman Øien, Nordlandssykehuset
Nestleder Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune
Sekretær Grete Haagensen Øien, Nordland fylkeskommune

Medlemmer:
Solveig Hovet, Fylkesmannen i Nordland
Heidi Olsen, LHL Nordland
Arvid Olsen, Husbanken
Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune
Gisle Sæterhaug, Forum for natur og friluftsliv