Folkehelse


Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Indeks Nordland

Indeks Nordland viser utviklingen i fylket gjennom 2018 og utsiktene for 2019. Utviklingen i Nordland og dets regioner sammenlignes med Norge.
Gå til Indeks Nordland

Nordlandskonferansen 2019

«Attraktive Nordland», det er temaet for Nordlandskonferansen 2019, som arrangeres 15. og 16. januar i Bodø.

konf15

Etter tre år med systematisk arbeid, tverretatlig samarbeid og mobilisering av lokal befolkning, kunne de deltakende kommunene nylig presentere sine erfaringer og resultater.

Bibliotekene i Nordland skal markere at det er 500 år siden den første boka ble trykt i Norge. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse