Studieprogram

Vår visjon er å utdanne de selvstendige kritiske skapende stemmene i samfunnet. Utdanningen legger til rette for at studentene skal oppnå kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å stå rustet til å innta en aktiv og profesjonell posisjon i samfunnet innenfor billedkunst og film.  Nordland kunst- og filmfagskole tilbyr en toårig fagskoleutdanning i billedkunst og en toårig fagskoleutdanning i film. Deler av undervisningen vil være felles for de to linjene. Alle studenter tilbys et tredje studieår som leder til en bachelorgrad.  

 

Om utdanningene

Utdanningene er i stor grad basert på selvstyrt læring og innebærer at studenten har ansvar for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i utviklingen av egen praksis. For å kunne gjennomføre utdanningsløpet kreves det derfor høy grad av selvstendighet og evne til å organisere eget arbeid. Lærerne er aktive kunstnere/utøvere innenfor film og billedkunst og utgjør en bred og solid fagkompetanse som dekker et stort felt. Det legges opp til høy lærertetthet og programmet preges av tett kontakt mellom studenter og lærere – og studentene imellom. 

Det handler om å lære å se, å reflektere og å skape. Gjennom individuell veiledning, gruppekritikker og tematiske og tekniske kurs utvikler studenten gradvis sin egen praksis, sitt eget uttrykk og sitt selvstendige uavhengige standpunkt.  

 

Innhold 

Utdanningene ved Nordland kunst- og filmfagskole  holder et høyt internasjonalt nivå som skal ivareta og utvikle praksisfeltet i skjæringspunktet mellom billedkunst og film. Studiene gir den enkelte student grunnlag for å etablere og videreutvikle egen praksis. Studiene skal være en arena for utvikling av den enkeltes individuelle stemme og for en overskridende diskusjon mellom historisk konvensjonelle hierarkier og tradisjoner, og en eksperimenterende nytenking i møtet mellom film og samfunn, billedkunst og digitale medier.  

 

Første semester gir grunnleggende innføring i kunst- og filmteori samt tilrettelegging for praktisk utforsking og eksperimentering av forskjellige uttrykksformer innen billedkunst og film. Det gis tekniske kurs og HMS-opplæring slik at studenten kan benytte seg av skolens ressurser. (lys, grip, snekkerverksted, blackbox etc.) Deretter følger studiet følgende oppbygging med eksamen etter hvert semester. 

 
 

Varighet pr semester 

Innhold 

Egen praksis 

Tilsvarende 15 SP 

Utvikling og produksjon av egne arbeider, individuell veiledning og tekniske kurs.  

Gruppekritikk av praksis 

Tilsvarende 5 SP 

Gjennom visning av egne verk med påfølgende diskusjon, vil studentene reflektere og analysere egne og medstudenters arbeid. Gruppekritikk ledes av din hovedveileder.  

Tematiske kurs 

Tilsvarende 6 SP 

Studentene velger fra en serie workshops, seminarer og forelesninger som blir ledet av institusjonens fagansatte og gjestelærere. Undervisningen vil i varierende grad knytte sammen teori og praksis, og kan omhandle kunstneriske praksiser, tekniske spesialiseringer, dans og teater, sosiale og politiske problemstillinger, kulturteori, filosofi, antropologi, psykologi, arkitektur, litteratur, musikk etc. 

Skrivepraksis 

Tilsvarende 2 SP 

Skrivekurs og seminarer tilbys for å gi tekniske skriveferdigheter og oppøve studentens evne til skriftlig refleksjon. Manus, søknad om finansieringsstøtte, pressemelding, artist statement kritisk refleksjon, rapporter etc. 

Visnings og publiseringspraksis 

Tilsvarende 2 SP 

Å presentere eget arbeid i det offentlige rom står sentralt. Visning og publisering kan ha en rekke former. Studenten skal prøve ut og kan presentere arbeidet sitt i en kinosal, i et galleri, i en utstilling, i en publikasjon eller enhver annen form for offentlig presentasjon.  

 
 

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptakskomiteen vurderer de innsendte arbeidene, og et utvalg søkere tas ut til neste ledd som består av intervju av den enkelte kandidat.  

Ved opptaksprøven legges det vekt på:  

  • Forkunnskaper  

  • Utviklingsmuligheter  

  • Motivasjon  

  • Egnethet for studiet  

Nedenfor ser du studiets innhold for skoleåret 2015/2016

 

 

semesterplan-host_eksempel.png semesterplan-var_eksempel.png
Publisert av Ida Høyen Solvang. Sist endret 26.01.2016 23:36
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
 
 

Kontaktinformasjon

Nordland kunst- og filmfagskole

 

Rektor: Katja Eyde  Jacobsen

 

Besøksadresse:

Tore Hjortsgate 24

 

Postadresse:

Boks 49

8309 Kabelvåg

Fakturaadresse

 

post.nkfs@nfk.no

Telefon : 76 06 63 60

Åpningstid: 08.30-15.30

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Login for redigering