Bachelor i Bevegelige Bilder

Nordland kunst- og filmfagskole har siden skolens begynnelse på 80-tallet vært en av de mest sentrale fagskoleutdannelsene i Norge. Med en kunst- og en filmlinje, som alltid har påvirket og beriket hverandre, har skolen utdannet en rekke sentrale kunstnere og filmskapere.

De to siste årene har vi kunnet tilby et tredje studieår i Kabelvåg i samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø, som gjør at studentene våre oppnår en bachelorgrad i samtidskunst. I løpet av studieåret 2017/2018 vil NKFS bli en selvstendig 3-årig bachelorutdannelse i bevegelige bilder. Bachelorstudiet i bevegelige bilder har vært under utvikling siden 2014, og vil bli unikt i Norge.

Undervisningen er bygget opp av delemner som

  • tematiske kurs(workshops/masterclass)
  • tekniske kurs
  • eget arbeid
  • veiledning
  • skrivepraksis
  • gruppekritikk
  • visnings- og publiseringspraksis.

Studentene jobber innenfor dokumentar, fiksjon, installasjon og hybride former, både for kinovisning og utstilling.

Utdanningene ved Nordland kunst- og filmfagskole holder et høyt internasjonalt nivå som skal ivareta og utvikle praksisfeltet i skjæringspunktet mellom billedkunst og film. Studiene gir den enkelte student grunnlag for å etablere og videreutvikle egen praksis. Studiene skal være en arena for utvikling av den enkeltes individuelle stemme og for en overskridende diskusjon mellom historisk konvensjonelle hierarkier og tradisjoner, og en eksperimenterende nytenking i møtet mellom film og samfunn, billedkunst og digitale medier.

Første semester gir grunnleggende innføring i kunst- og filmteori samt tilrettelegging for praktisk utforsking og eksperimentering av forskjellige uttrykksformer. Det gis tekniske kurs og HMS-opplæring slik at studenten kan benytte seg av skolens ressurser. (lys, grip, snekkerverksted, blackbox etc.) Studentene er delt opp i veiledergrupper på tvers av klassetrinn og gis tett personlig oppfølging av sine hovedveiledere. Det legges stor vekt på at studentene skal arbeide selvstendig med egne prosjekter gjennom studiet.