Kabelvåg

Nordland kunst- og filmfagskole er lokalisert i Kabelvåg i Lofoten som er det eldste – og tidligere også det største – fiskeværet i Lofoten. Kabelvåg er med sin unike beliggenhet mellom steile Lofotfjell på den ene siden og havet på den andre, med sin historiske trehusbebyggelse med trange gater og små pittoreske torg, en helt spesiell opplevelse.  

 

Med sine 1700 innbyggere er Kabelvåg et lite og svært konsentrert tettsted der Nordland kunst- og filmfagskole, to kaféer, ett bakeri, Lofoten folkehøyskole og Coop’en utgjør de viktigste hjørnestenene. De fleste av dagens ca. 40 studenter bor i en radius av 1000 meter fra skolen, og raskt utvikler studentgruppen tette bånd seg imellom – både i studier og fritid. Det tette studentmiljøet er nok en medvirkende årsak til skolens faglige suksess. Studentene ved Nordland kunst- og filmfagskole arbeider mye og veldig seriøst.  

Nordland kunst- og filmfagskole er dessuten en viktig identitetsmarkør for dagens Kabelvåg. Skolen bidrar til at Kabelvåg klart skiller seg fra handels- og administrasjonssenteret Svolvær og turistmagneten Henningsvær som stedet der utdanning og kultur er bærebjelken. Studentene er aktive på husleiemarkedet, de er synlig i gatebildet og i utelivet, og Lofotens natur, historie, befolkning og egenart – både eksteriør og interiør – reflekteres tydelig i studentenes kunstneriske arbeider, visuelt og tematisk.

.

 Slideshow : NKFS Kabelvåg bilder