Styret 2016/2017 Styret har 5 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styret består av to representanter fra kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere og Norsk Filmforbund, en representant for eierne, en representant for skolens ansatte og en studentrepresentant. Alle har personlige vararepresentanter. Rektor Jan Bull er styrets sekretær.
Styret 2016/2017
Navn Funksjon Representant for
Sverre Pedersen Styreleder Norsk filmforbund
Ivar Hartviksen Vararepresentant Norsk filmforbund
Knut Åsdam Styremedlem Nordland kunst- og filmfagskole
Ida Høyen Solvang Vararepresentant Nordland kunst- og filmfagskole
Tora Johanne Turøy Styremedlem Studenter
Martine Thon Bråthen Vararepresentant Studenter
Randi Røhme Risvik Styremedlem Nordland fylkeskommune
Erlend Fjose Vararepresentant Nordland fylkeskommune
Jenny-Marie Johnsen Styremedlem Norske billedkunstnere
Sigfrid Hernes Vararepresentant Norske billedkunstnere