Historien

 

Nordland kunst- og filmfagskole bygger på den tidligere Kunstskolen i Kabelvåg som ble etablert i 1985 og Nordland videoverksted som ble etablert i 1988. Disse to skolene ble i 1997 slått sammen til Nordland kunst- og filmskole, og ble i 2008 NOKUT-akkreditert som fagskole under navnet Nordland kunst- og filmfagskole. Skolen tilbyr to toårige fagskoleutdanninger innenfor billedkunst og film, med ca. 20 studieplasser på hvert av fagområdene.  I løpet av årene har skolen opparbeidet seg et solid renommé i det norske og nordiske kunst- og filmutdanningsmiljøet. Våre studenter har etter endt fagskoleutdanning  søkt seg videre til høyskolestudier innen kunst eller filmfag – eller de har etablert seg som profesjonelle aktører i de respektive fagfeltene.
.
 Slideshow : NKFS Historien