Du er her:

Om skolen

 

På Nordland kunst- og filmfagskole legger vi vekt på at studentene bruker tid på å utforske, analysere og diskutere bildene som omgir oss og som de selv produserer. Vi legger vekt på de mulighetene ny teknologi gir med tanke på produksjon og distribusjon.

Vi utdanner selvstendige filmskapere som får en kreativ og kritisk forståelse av bevegelige bilder. Hos oss bruker studentene tid på å finne og utvikle sin egen stemme gjennom eksperimentering og refleksjon. De finner selv sin arbeidsmetode og uttrykksform.