Aktivitet i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

Arbeidsplan

Rådet lager en arbeidsplan hvert år. Dette er en tiltaksplan for egen aktivitet.Gjeldende plan finner du her.

Videre er det flere saker som rådet behandler hvert år. Disse er:

Driftstilskudd

Tildeling av driftstilskudd for fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner.

Døråpneren

Tildeling av Nordland fylkeskommunes tilgjengelighetspris, Døråpneren. Mer informasjon finner du her.

Temadager 2019 i samarbeid med FFO Nordland

Mer informasjon finner du her.

Valg 2019

Lenke til undersøkelse om befaring av valglokaler 2019