Redegjørelse om Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) og forslag til utvidelse 2015 v/fylkesråd for næring Arve Knutsen