Redegjørelse om NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg v/fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen