Redegjørelse om Nasjonal Transportplan v/ fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen