Fylkestingets første samling - 25.-27. februar 2019 - Radisson Blu Hotel, Bodø

Foreløpig program

Mandag 25.februar

Kl 08.50 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning

Ordfører hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ordfører hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget

Årsmeldinger fra:

  • Rådet for likestilling av funksjonshemmede
  • Fylkeseldrerådet

Årlig redegjørelse til fylkestinget fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Kl 11.00  - Gruppemøter

Kl 12.30 - Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen

Kl 13.30 - Komitemøter

Kl 15.00 - Gruppemøter

Kl 16.30 - Komitemøter

Kl 17.30 - Matpause

Kl 18.00 - Gruppemøter

Kl 20.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime

 

Tirsdag 26. februar

Kl 09.00 - Komitemøte

Kl 10.30 - Tematime – Fagskolen i Nordland

Kl 12.30 - Lunsjpause

Kl 13.30 - Innovasjon Norge Nordland - presentasjon av årsrapport

Kl 14.00 - Frist for innlevering av uttalelser

Kl 14.00 - Orienteringer
 Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling

Kl 18.00 - Gruppemøter og matpause

Kl 19.00 - Frist for å signere uttalelser

Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling

Onsdag 27. februar

Kl 09.00 - Saksbehandling

Kl 12.00 -  Utsjekking av rom og Lunsjpause

Kl 13.00 - Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor