Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

Nordkalottrådet oppfordrer nasjonale myndigheter til å gi Grensetjenesten et stabilt økonomisk rammeverk.

I forrige uke var en delegasjon under ledelse av fylkesordfører Sonja. A Steen fra Nordland fylkeskommune og Narvik på besøk i provinsen Vojvodina i Serbia, etter invitasjon fra president István Pásztor.

 

Har du lyst på en utfordrende, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra september 2019 til juli 2020.

Ønsker du å jobbe mer internasjonalt? Nå lanseres ny programperiode for EØS-midlene og til sammen 177 millioner euro skal gis prosjekter innen kultur- og kulturminnesektoren.

Ny utlysning av midler til å etablere prosjekt. Søknadsfrist 21. des. 2018.

 

De norske nasjonale programmidlene til prosjektfinansiering nærmer seg slutten. Dette kan dermed bli siste mulighet for norske partnere til å delta i programmet i denne programperiode.

Interreg-prosjektet FAMNA har som mål å redusere bestanden av villmink i de mest minkutsatte deler av Nordland, Vesterbotten og Østerbotten.

 

- På vegne av Nordland fylkeskommune vil jeg gratulere lead partner Universitetet i Venezia ved Roberto Pastres og Salten Havbrukspark ved Johan Johansen for et glimrende utført arbeid med å få finansiert EU-prosjektet GAIN (Green aquaculture intensification).

Lakseoppdrett, avfallshåndtering, sikkerhet/beredskap og utdanning er noen av temaene på agendaen for den russiske delegasjonen som nå besøker Nordland, anført av guvernør Alexander Drozdenko.

Eldrerådet drar til Murmansk for å lære om den samiske urbefolkningen og eldre generelt i Murmanskområdet. Og for å foreslå en felles konferanse til neste år.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
I permisjon
Zdenek Dvorak
Rådgiver - Internasjonalt kontor