Veikart for Bring oss i front

Klikk for stort bildeÅsbjørn Vetti og Stephanie Helland fra KS-konsulentHvordan kan vi jobbe smartere og løse oppgavene våre på en bedre måte? Og hvilke grep må vi gjøre for å få en god prosess rundt endringer?

Det var enkelt sagt temaet på kurset "Tjenestedesign" som ble holdt i Bodø 22.10.18. I salen satt ansatte fra alle etater. Kursdagen var den første av tre, som ble arrangert høsten 2018.

 Trude står foran en presentasjon - Klikk for stort bilde- Dette kurset er et viktig, felles kompetansetiltak. Metodikken vi lærer her vil vi bruke aktivt og tverrfaglig i det videre arbeidet i Bring oss i Front - også etter at kursrekken er over, sier prosjektleder for Bring oss i front, Trude Fjærli Giskås. 

- Kurset vil gjøre det lettere å gå fra ord til handling i vårt arbeid med å gjøre fylkeskommunen til en enda bedre tjnesteleverandør for alle nordlendinger, sier hun.

Tjenestedesign baserer seg på fem sentrale prinsipper

  1. Mennesker i sentrum: Ta utgangspunkt i menneskers uttalte og tause behov og adferd for å skape meningsfulle tjenester.
  2. Samskaping: Involver alle berørte parter i tjenestedesignprosessen for å gi eierskap.
  3. Helhetlig tilnærming: Ta hele tjenesten i betraktning for å skape en god og sammenhengende opplevelse for alle berørte parter.
  4. Visualisering: Visualiser informasjon og idéer for å forenkle kompleksitet og skape felles forståelse.
  5. Test tidlig og ofte: Lag utkast til ulike elementer av tjenesten gjennom hele prosessen for å utprøve, validere og videreutvikle ideer.

Kursholdere var Stephanie Helland og Åsbjørn Vetti fra KS-konsulent. De kom tilbake henholdsvis 15. oktober og 12. november 2018 for å sluttføre kursrekken.

Klikk for stort bildeGuri Nestvolk er delprosjekteier i Bring oss i front

Fant du det du lette etter?

Relaterte ressurser