Satser på digitalisering

Klikk for stort bildeArbeidet med Bring oss i front går videre, og i juni er det arbeid med digitaliseringsstrategi som står i fokus.

Nylig ble det etablert en arbeidsgruppe som skal se nærmere på en digitaliseringsstrategi for Nordland fylkeskommune.

- Formålet er å blant annet tilby tjenester som er enkle i bruk, effektive og pålitelige, der brukeren står i sentrum, sier assisterende stabssjef Heidi Theodorsen, som er leder for arbeidsgruppen.

 

Undersøker digital modenhet

En underleverandør av Agenda Kaupang, Vivento, skal gjennomføre en gapsanalyse for å se på forskjellen mellom situasjonen i dag og hvor Nordland fylkeskommune ønsker å være i fremtiden på området digitalisering. Dette er for å vurdere fylkeskommunes digitale modenhet, hvor klar organisasjonen er til å ta i bruk nye digitale løsninger.

- Arbeidet er helt i oppstartsfasen og vil pågå en stund utover høsten. Strategien skal ferdigstilles i oktober og vedtas i desember, forklarer hun.

Digitaliseringen av er allerede godt i gang med eksempler som sanntidssystem for bussruter, smart transport, digital røntgen og robotisering av arkivoppgaver.

- Dette er tiltak som bidrar til effektivisering, men også bedre og mer brukervennlige tjenester, sier hun.

Les mer om Agenda Kaupangs involvering i Bring oss i front.

Inviterer til deltakelse

Digitaliseringsstrategien er et av flere underprosjekter i Bring oss i front, og arbeidsgruppen ønsker en god involvering, og forankring av strategiarbeidet.

- Vi vil invitere alle ansatte til deltakelse i arbeidet og i referansegruppen, og skal holde to workshops 28. juni. Der skal vi kartlegge Nordland fylkeskommunes behov og digitale modenhet, sier Theodorsen.

Det skal i tillegg til workshops gjennomføres en 360 graders interessentundersøkelse. Begge disse er en del av grunnlaget for den gapsanalysen som skal gjennomføres av Vivento. Dette gjøres som en del av hovedprosjektet Bring oss i front.

- Arbeidsgruppen jeg leder kommer til å bruke resultatene fra analysene i vår arbeid med digitaliseringsstrategien, avslutter Theodorsen.

Klikk her for å melde din interesse i digitaliseringsstrategien.

 

Deltakere i arbeidsgruppa:

Bjørn Finnes, dokumentasjonssenteret

Geir Hareide Hansen, Nettskolen

Laila Ingeborg Angell, IT-tjenesten

Odd Erling Brygfjeld, Mosjøen vgs.

Terje Knutsen, hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet

Siri Vasshaug, samferdselsavdelingen

Heidi Theodorsen, stabsavdelingen

Merethe Schjem, prosjektleder Bring oss i front

Fant du det du lette etter?

Relaterte ressurser