Du er her:

Student Ane Krogseth med utstilling i Bergen

Klikk for stort bilde

 Ane Cecilie Krogseth stiller ut sine arbeider på Galleri Fisk i Bergen fra 19. februar.

 

Ane Krogseth studerer sisteåret bachelor ved Kunstakademiet i Tromsø, men er stasjonert i Kabelvåg. Hun har studert to år ved Nordland kunst- og filmfagskole før hun ble en del av pilotprosjektet og samarbeidet om en bachelorgrad mellom Universitetet i Tromsø og kunst- og filmfagskolen i Kabelvåg.

 

I Lofoten der hun driver kollektivet og visningsrommet KOM INN. I arbeidene utforsker hun ulike kunstneriske medier med utgangspunkt i sosiale og personlige eksperimenter. Ane kombinerer maleri, fotografi, video, skulptur, tegning, tekst, performance og installasjon, hun bruker ofte appropriasjon og gjengivelser av det samme motivet.


//

Da jeg var liten ble jeg fortalt at det ikke er pent å peke. 

Jeg ser alle disse gjenstandene, situasjonene, landskapene. Jeg ser alle disse situasjonene, gjenstandene, landskapene. Jeg ser alle disse landskapene, situasjonene, gjenstandene. Jeg ser alle disse landskapene, situasjonene, gjenstandene. Jeg ser alle disse landskapene, situasjonene, gjenstandene.

Jeg eier mine bilder av dem, men vet ikke om jeg liker det. Hvem gjør vel det? 
Likte Roland Barthes´ mor bildet av seg selv?

___________________________________________________


Ane Krogseth is a third year bachelor-student in Contemporary Art at The Academy of Contemporary Art and Writing in Tromsø. She is currently located in Kabelvåg, Lofoten where she runs the collective and showroom KOM INN. Through various artistic medias she produces her works with a base in social and personal experiments. Ane combines painting, photography, video, sculpture, drawing, text, performance and installation, she often uses appropriation and repetition of details.

//

As a kid I was taught it´s not nice to point.

I see all these objects, situations, landscapes. I see all these situations, objects, landscapes. I see all these landscapes, situations, objects. I see all these landscapes, situations, objects. I see all these landscapes, situations, objects. 

I own my view of them, but don´t know if i like it. Who does? 
Did Roland Barthes´ mother like the picture of herself?