Elevråd

Elevrådets oppgave er å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av hvert skoleår.

 

Elevrådsrepresentanten fungerer som bindeledd mellom klassen og elevrådet, og mellom elevrådet og klassen. For elevene er elevrådet den rette kanalen å gå gjennom hvis det er noe ved skolen de ønsker å forandre.

 

Hadsel videregående skole og fagskole har egne kontaktlærere som samarbeider med elevrådet. Elevrådskontakten skal være en ressursperson for elevrådet.

 

Den viktigste oppgaven for elevrådskontakten er opplæring og veiledning av elevrådet. Elevrådskontakten skal også støtte elevrådet i forholdet til skolens ledelse gjennom å veilede elevrådet i hvordan de kan arbeide for å få gjennomslag for sine saker.

 

Du kan lese mer om elevråd og elevrådsarbeid hos elevorganisasjonen.

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.
 

Elevrådets styrerepresentanter ved skolested Melbu 2017-18
Leder: Erikke Johansen - EL1A
Sekretær: Jeanett Nordheim - DH2F
Styremedlem: Aron Fredriksen - TP2A
Styremedlem: Martin Andreassen - TP1A


Elevrådskontakt: Per Øyvind Tjeldnes
 

Elevrådets styrerepresentanter ved skolested Stokmarknes 2017-18

Leder: Elias Wingan Larsen - MK3
Nestleder: Johannes Kristiansen - ME1A
Sekretær: Ellinor-Helene Haug Ulriksen - HO2B
PR-ansvarlig: Ellen Gundersen - DH2M
Økonomiansvarlig: Emil Matias Larsen - ST2A
Styremedlem: Erwin Teigen - ST2B

Elevrådskontakt: Heidi Hansen