Workshop 20. september

Sted: Kulturbadet, Sandnessjøen sentrum

Tid: kl 08.00 - 16.00

Workshopledelse: Birgitte Bundesen Svarre og Martin Hedevang Andersen, Gehl Architects

 
08.00          Godmorgen ved Gehl  
08.15 Sandnessjøen som regionsenter Øvelse
08.45 Om Sandnessjøen

Opplegg v/ Ellen Karin Kolle,

arealplanlegger Alstahaug kommune               

09.15 Kaffepause  
09.30 Nye perspektiver på Liv, Rom og Hus

Inspirasjonsforedrag v/ Birgitte Svarre,

Gehl Architects

10.15 Byrom & Forbindelser Gruppearbeid. Byromsregistrering.           
12.00 LUNSJ  
13.00 Frivillighet & Partnerskap Øvelse
13.15 Involvering, frivillighet og partnerskap

Inspirasjonsopplegg v/ Martin H. Andersen og Birgitte Svarre, Gehl Architects

13.30 Prosjekt, prosess og de store visjoner

Gruppearbeid. Konseptbeskrivelse.

14.15 Frivillighet & Kompakte byer. Dilemmaer.          Øvelse i plenum
15.00 Oppsamling og presentasjon  
16.00 Avrunding av dagen  

 

Workshop program utskrift (PDF, 39 kB)