Du er her:

Foredrag fra byromsseminaret i Narvik 2011

Kommunalsjef i Narvik, Lars Norman Andersen, ønsket velkommen og redegjorde for Narviks utfordringer. Dette ble fulgt opp av fylkespolitiker Hilde Skogsholm som tok for seg de regionale målsettingene og hensynene som skal tas når vi planlegger byer og tettsteder.

Ett tema som engasjerte mange var infrastrukturens betydning for utformingen av byer og tettsteder. Landskapsarkitekt Ola Bettum tok seminaret med på en underholdende og tankevekkende reise gjennom ulike tiders tanker og forestillinger om god planlegging av veier og gater. Ola Bettum foredrag 24. november  (PDF, 49 MB)

Dette ble fulgt opp av Bjørn Godal fra Salten Friluftsråd som gjorde forsamlingen oppmerksom på at vi i bunn og grunn er steinaldermennesker som søker varme og hvile, og at samfunnet må planlegges slik at det oppleves naturlig og trygt å ferdes til fots og på sykkel gjennom byer og gater. Bjørn Godal - foredrag 24. november (PDF, 17 MB)

Hvem som trekker i trådene, og hvordan kommunene skal jobbe strategisk for å nå sine mål, var tema for August Røsnes innlegg. Et viktig budskap i denne sammenhengen er å sikre at ulike aktører i en by eller en kommune er bevisst på at de faktisk jobber mot samme mål. August Røsnes - foredrag (PDF, 4 MB)  

Gode uterom krever også omtanke i utformingen. Lysdesigner Kristin Bredal introduserte en lydhør forsamling for lyset betydning for vår oppfattelse av omgivelsene, og viktigheten av å ta hensyn til lysets farge og styrke i planlegging av byrom. Kristin Bredal foredrag  (PDF, 43 MB)

Hvordan kulturminnene skal tas med i planleggingen av fremtidens byer og tettsteder var tema for et engasjerende innlegg fra Jørn H. Fundingsrud fra Riksantikvaren. Fundingsrud presenterte det nyetablerte NB!Registeret hvor Narvik er utpekt som ett nasjonalt viktig kulturmiljø, og den kulturhistoriske stedsanalyseverktøyet DIVE. Jørn Hilmar Fundingsrud foredrag (PDF, 20 MB)

Seminaret ble avrundet med et svært interessant og tankevekkende presentasjon av Narvik bys historie av tidligere plansjef i Narvik kommune, Eli GuneriussenEli Guneriussen foredrag  (PDF, 28 MB)

Deltakerne kom fra flere hold, både offentlige forvaltning, fagfolk, og private næringsaktører. Edel Storelvmo fra Futurum AS ledet seminaret trygt gjennom og kunne trekke linjene i utfordringene fra det offentlige til det private.

Fant du det du lette etter?