Du er her:

Workshop 19. mars - verktøy og prinsipper for bylivsstudier

Som en forberedelse til gruppearbeidet 19. mars, ble deltakerne introdusert for Gehl Architects prinsipper og verktøy for bylivsstudier. Til grunn for å lese og forstå byrom, ligger prinsippet om LIV - ROM - HUS.

 

Under gruppearbeidet ble deltakerne utfordret til å ta i bruk verktøyene Rosen og de 12 kvalitetskriterier. Gruppene ble også utfordret til å lage en visjon om hvordan byrommene kunne tas i bruk. Oppgaven gikk ut på å lese og analysere et utvalgt delområde, og siden utarbeide et tenkt pilotprosjekt eller temporært byromsprosjekt for dette delområdet.

Fant du det du lette etter?