Bibliotekfaglige sider og grupper på sosiale medier

Klikk for stort bilde

Sosiale medier er blitt et nyttig arbeidsverktøy for mange, og det er etter hvert blitt mange Facebookgrupper og sider som kan være  relevante, informative og inspirerende å følge som bibliotekansatt. Nedenfor er et knippe av dem, og er det noen bra vi har oversett så kan du gjerne sende en mail til Veronica Mørch, så legger vi de til på denne lista.

Merk at vi i denne listen inntil videre ikke tar med enkeltbibliotek, dette gjelder både folke-, skole- fag- og fylkesbibliotek. 

Nordland

E-innkjøp Nordland: https://www.facebook.com/groups/1202267799903497/

Flerkulturelle bibliotektjenester Nordland: https://www.facebook.com/groups/1877066085882661/

Hele Nordland leser (Instagram): https://www.instagram.com/hele_nordland_leser/

Infoskjermer i bibliotekene i Nordland: https://www.facebook.com/groups/infoskjermer

Makerspace i ditt bibliotek (opprettet av Meløy bibliotek): https://www.facebook.com/groups/364115600712344/

Ord i spor: https://www.facebook.com/Ord-i-spor-303146199810399/

Skoletjenesten til Nordland fylkesbibliotek: https://www.facebook.com/Skoletjenesten-til-Nordland-fylkesbibliotek-966254846767019/

Skrive- og dramaleir (lukket gruppe for deltagere og andre interesserte): https://www.facebook.com/groups/230574893701248/

Webløft i Nordland: https://www.facebook.com/groups/webloftinordland

Hamsunsenteret: https://www.facebook.com/Hamsunsenteret/ 

De fleste bibliotekene i Nordland, inkludert fylkesbiblioteket, er på Facebook, og en god del er aktive på Instagram. Søk opp og følg, så holder du deg oppdatert og kan bli inspirert av hva de andre bibliotekene i Nordland holder på med. Fylkesbiblioteket er ganske aktive, så følger du oss der får du med deg mye av våre aktiviteter og tilbud.

 

Barne og ungdomslitteratur / Bibliotektjenester til barn og unge/ Sommerles /

Barnebokbad: https://www.facebook.com/barnebokbad/

BUE (Barne- og ungdomsbibliotekarenes erfaringsportal): https://www.facebook.com/groups/713528948666476/

Foreningen !les: https://www.facebook.com/Foreningen-les-117534711603841/

Gamebrarians Norge: https://www.facebook.com/groups/gamebrariansN/

Les meg – håndbok i litteraturformidling: https://www.facebook.com/groups/924069654325845/

NBF Barn og unge: https://www.facebook.com/bubibliotek/ 

Nordic Gamebrarians: https://www.facebook.com/groups/nordic.gamebrarians/

Norsk barnebokinstitutt: https://www.facebook.com/barnebokinstituttet/

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: https://www.facebook.com/NBUforfattere/

Sommerles 2019 (for bibliotekene): https://www.facebook.com/groups/124419388053958/

 

Skolebibliotek

NBF Skole: https://www.facebook.com/nbfskole/

Rysjedamene på Mailand: https://www.facebook.com/Rysjedamene-p%C3%A5-Mailand-280645861963325/ 

Skolebibliotek Bokbyttegruppe: https://www.facebook.com/groups/2054064611293331

Skolebibliotek.no: https://www.facebook.com/skolebibliotek.no/

Skolebibliotekarer i Norge: https://www.facebook.com/groups/877107522370703/

Skolebibliotekarer i ungdomsskole og videregående skole: https://www.facebook.com/groups/668268926634882/

 

Makerspace:

Folkeverkstedet Deichman: https://www.facebook.com/groups/753645751412503/

Makerspace Vitenfabrikken: https://www.facebook.com/makerspacevitenfabrikken/ 

Mini Makers Norge: https://www.facebook.com/minimakersnorge/

Norway Makers: https://www.facebook.com/norwaymakers1/

Verkstedet Sølvberget bibliotek og kulturhus: https://www.facebook.com/groups/1023953807706623/

 

Ymse bibliotekrelatert:

Bibliotekarer i folkebibliotek: https://www.facebook.com/groups/300610157198212/

Bibliotekenes byttesider: https://www.facebook.com/groups/1668390603402532/

Bokåret 2019: https://www.facebook.com/bokaret2019/

Filmbib: https://www.facebook.com/filmbib/ 

Finsk bibliotektjeneste i Norge: https://www.facebook.com/finskbibliotektjeneste/

Kreativt bibliotek: https://www.facebook.com/groups/479869788744893/

Leser søker bok: https://www.facebook.com/lesersokerbok/ 

Leserne Shared Reading Norge: https://www.facebook.com/groups/152337778628300/

Lesersørvis: https://www.facebook.com/groups/1406340952999163/

Litteraturformidlere i bibliotek: https://www.facebook.com/groups/347907585387631/

Nasjonalbiblioteket: https://www.facebook.com/nasjonalbiblioteket/

NBF Flerkult: https://www.facebook.com/groups/277061302384189/

Norsk bibliotekforening: https://www.facebook.com/norskbibliotekforening/

Norsk forfattersentrum: https://www.facebook.com/Forfattersentrum/

 

Nordisk / Internasjonalt:

Danmarks bibliotekforening: https://www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening/ 

Tænketankens Fremtidens Biblioteker: https://www.facebook.com/FremtidensBiblioteker/ 

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions: https://www.facebook.com/IFLA.org/

IFLA Section Public Libraries: https://www.facebook.com/iflapubliclibraries/

Svensk biblioteksförening: https://www.facebook.com/Svbiblioteksforening/

Spesialbibliotekar