Prosjektstyring

 Her finner du informasjon om fylkesbibliotekets prosjektutlysninger.

Nordland fylkesbibliotek lyser ut prosjektstøtte og andre midler. Prosjektstøtte gis vanligvis for å følge opp Regional plan for bibliotek i Nordland og det medfølgende handlingsprogram.

Prosjektstøtte gis som regel for å utvikle bibliotekene, og vi ønsker å legge til rette for størst mulig erfaringsoverføring. Tilskudd blir derfor gitt med forutsetning om rapportering og annen kunnskapsoverføring.

Vi støtter også opp under nasjonale utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket der det er mulig.

Fant du det du lette etter?