Øvrige utlysninger

I tillegg til fylkesbibliotekets utlysninger, finnes det også andre aktører som kan gi støtte til litteratur- og bibliotekvirksomhet.

Nordland fylkeskommune har en rekke tilskudd og støtteordninger. Oversikt over disse finnes her: nfk.no/tilskudd

Nasjonalbiblioteket

Som en del av Nasjonalbibliotekets utviklingsrolle lyses det ut ulike støtteordninger en til to ganger i året. Viktigste utlysning er prosjektstøtte til utviklingstiltak. Formålet med utviklingstiltakene er å fremme kompetanse i bibliotekene som helhet, og det stilles krav til nyhetsverdi og overførbarhet.

Se Nasjonalbibliotekets nettsider her.

Kulturrådet

Kulturrådet har flere støtteordninger som kan være relevante for bibliotek å søke på alene eller i samarbeide med f.eks. forfattere, kunstnere eller organisasjoner.

Se Kulturrådets nettside for støtteordninger her.

Fritt ord

Stiftelsen Fritt Ord har til fremste formål å verne om og styrke ytringsfriheten. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.

Se Fritt Ords nettsider for informasjon og søkeveiledning.

Andre tips

Denne oversikten er på langt nær utfyllende. Det finnes mange støtteordninger som f.eks. banker og næringsliv har. 

Eksterne midler er en fin måte å få handlefrihet til å gjennomføre prosjekter og arrangmenter i bibliotek. Det er viktig å undersøke nøye hvilke vilkår som er knyttet til de ulike støtteordningene før du søker midler. En telefon til støttegiveren vil kunne gi viktige tips prosjektet og sikre at den kvalifiserer til støtteordningen.

Fant du det du lette etter?