Tilskudd og støtte

Her finner du informasjon om tilskudd og støtte til bibliotek- og litteraturrelatert virksomhet som administreres av Nordland fylkesbibliotek, samt oversikt over andre kilder til ekstern finansiering for bibliotek.

Nordland fylkeskommune har i tillegg andre tilskudd og støtteordninger.