Ansattoversikt


Transport og infrastruktur - Nordland kultursenter

Ansatte i avdelingen Nordland kultursenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kjøkkensjef 904 78 678
Rolf Yngve Hansen
Driftsoperatør 482 51 331
Daniel  Larsen
Internatassistent 75 65 01 65
Daglig leder 75 65 08 11 916 27 107
Trond S. Solstad
Håndv./fagarb. 75 54 54 51
Hermod Stordal