Ansattoversikt


Finans og organisasjon

Ansatte i avdelingen Finans og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 75 65 01 59 478 80 927

Finans og organisasjon - It-tjenesten

Ansatte i avdelingen It-tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 75 65 01 59 478 80 927