Ansattoversikt


Fylkestingets kontor

Ansatte i avdelingen Fylkestingets kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161

Stabsavdelingen

Ansatte i avdelingen Stabsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161