Cookie Consent by TermsFeed Ansattoversikt - Nordland fylkeskommune
   

Ansattoversikt


Finans og organisasjon

Ansatte i avdelingen Finans og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT sjef 75 65 00 45 916 92 469
Seksjonsleder 75 65 11 88 952 82 585
Leder, Human Resource Management (HRM) 75 65 01 71 478 72 466
Kommunikasjonssjef 75 65 18 02 488 87 488
Anna Brandal
leder for budsjett og regnskap 75 65 01 43 404 52 229
Fylkesdirektør 75 65 09 67 952 33 825
Kontorsjef 75 65 00 50 907 89 618
Faggruppeleder for stab - Transport og infrastruktur 75 65 01 39 959 69 783
Rådgiver kommunikasjon - SoMe og grafisk profil 75 65 01 26 413 48 349
Kommunikasjonsrådgiver 75 65 02 31 907 55 109
Multimedia produsent / Rådgiver kommunikasjon 75 65 01 25 948 64 516
Innkjøpsleder 75 65 04 40 913 13 236
sekretariatsleder 75 65 01 33 415 04 800
Leder, strategisk HR og kommunikasjon 75 65 01 34 971 49 228
Leder av Dokumentasjonssenteret 75 65 00 75 481 44 185
Rådgiver Kommunikasjon 75 65 01 27 924 00 127

Samfunnsutvikling

Fagleder 75 65 05 19
Rådgiver strategisk samfunnskontakt 75 65 51 58 412 22 288

Transport og infrastruktur, fylkesvei, samferdsel.

Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 29 996 08 104

Transport, samferdsel, eiendom, drift, kultur, miljø og folkehelse.

Rådgiver HR/HMS 75 65 01 32 476 46 998
Rådgiver kommunikasjon / multimediaansvarlig 75 65 01 21 932 13 047
Spesialrådgiver, Fylkesrådsleders kontor 75 65 01 18 916 86 826
Juridisk rådgiver- HR 75 65 01 49 916 09 822
Digitalrådgiver 75 65 01 24 402 19 739
Håvard Vognild
Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 22 932 03 357

Plan, næring, utdanning, kompetanse. 

Rådgiver HR 75 65 01 36 959 76 526

Finans og organisasjon - Dokumentasjonssenteret

Ansatte i avdelingen Dokumentasjonssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder for system og digitalisering, Dokumentasjonssenteret 75 65 00 88 481 12 721
Rådgiver 75 65 05 06
Rådgiver 75 65 03 82 948 90 323
Arkivar - Dokumentasjonssenteret 75 65 06 23 971 12 054
rådgiver Dokumentasjonssenteret 75 65 00 79
arkivar 75 65 00 85 959 93 558
Konsulent 75 65 00 82
Rådgiver Dokumentasjonssenteret 75 65 00 58 975 91 175
Arkivar 75 65 00 76 952 82 775
Leder av Dokumentasjonssenteret 75 65 00 75 481 44 185
Utvikler, arkivdanning og skjematikk 75 65 00 83
Arkivar Dokumentasjonssenteret 75 65 00 94 911 96 310
Kontorassistent 75 65 24 61
Arkivar 75 65 00 91
Konsulent 75 65 08 86

Finans og organisasjon - Driftskontoret

Ansatte i avdelingen Driftskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorsjef 75 65 00 50 907 89 618
Kantineleder 75 65 00 12 977 14 112
Lærling 75 54 54 25
Arbeider/spes arb. 75 65 00 35
Fagarbeider 75 65 24 71
Rådgiver, historiske arkiv før 1995 75 65 00 32 930 67 652
Konsulent fellestjenester 75 65 00 05 481 25 224
Assistent 75 65 03 71
Konst.Driftsleder 75 65 00 22 482 25 752

Finans og organisasjon - HRM

Ansatte i avdelingen HRM
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder, Human Resource Management (HRM) 75 65 01 71 478 72 466
Rådgiver lønn 75 65 03 45
Rådgiver lønn 75 65 03 34
Faggruppeleder for stab - Transport og infrastruktur 75 65 01 39 959 69 783
Økonomiavdeling, Systemansvarlig Visma 75 65 01 61 916 34 650
Rådgiver lønn 75 65 04 04
Rådgiver 75 65 20 23
Rådgiver 75 65 07 14
Rådgiver 75 65 04 35 905 78 665
sekretariatsleder 75 65 01 33 415 04 800
Leder, strategisk HR og kommunikasjon 75 65 01 34 971 49 228
Rådgiver Rekruttering 75 65 03 72
Rådgiver lønn 75 65 01 74
Rådgiver HR/HMS 75 65 01 32 476 46 998
Juridisk rådgiver- HR 75 65 01 49 916 09 822
Rådgiver lønn 75 65 01 73
Rådgiver HR 75 65 01 36 959 76 526

Finans og organisasjon - It-tjensten

Ansatte i avdelingen It-tjensten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT sjef 75 65 00 45 916 92 469
Lærling 75 65 17 16
Lærling 75 65 00 25 469 31 619
IKT-Lærling 75 65 00 27
IT-Rådgiver 75 65 00 24 975 97 917
IT-Konsulent 75 65 06 51 957 81 064
IT-Lærling 75 65 15 92 469 38 455
IT-Rådgiver 75 65 00 62 915 46 730
IKT Rådgiver 75 65 06 41 975 36 839
IT-Rådgiver 75 65 06 38 977 40 370
Lærling 75 65 16 92
IKT-konsulent 75 65 01 59 478 80 927
Konsulent 75 65 00 66 952 77 967
Fagarbeider 75 65 06 07 977 06 052
IT rådgiver 75 65 22 09 992 94 408
IT-rådgiver 75 65 00 64 947 85 899

Finans og organisasjon - Strategisk HR og kommunikasjon

Ansatte i avdelingen Strategisk HR og kommunikasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Publikumskontakt 75 65 00 11 938 31 197
Kommunikasjonssjef 75 65 18 02 488 87 488
Anna Brandal
Kommunikasjonskonsulent/multimedia 75 65 04 91
Faggruppeleder for stab - Transport og infrastruktur 75 65 01 39 959 69 783
Rådgiver kommunikasjon - SoMe og grafisk profil 75 65 01 26 413 48 349
Kommunikasjonsrådgiver 75 65 02 31 907 55 109
Multimedia produsent / Rådgiver kommunikasjon 75 65 01 25 948 64 516
Konsulent 75 65 00 07
sekretariatsleder 75 65 01 33 415 04 800
Leder, strategisk HR og kommunikasjon 75 65 01 34 971 49 228
Rådgiver Kommunikasjon 75 65 01 27 924 00 127

Samfunnsutvikling

Rådgiver strategisk samfunnskontakt 75 65 51 58 412 22 288

Transport og infrastruktur, fylkesvei, samferdsel.

Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 29 996 08 104

Transport, samferdsel, eiendom, drift, kultur, miljø og folkehelse.

Rådgiver HR/HMS 75 65 01 32 476 46 998
Rådgiver kommunikasjon / multimediaansvarlig 75 65 01 21 932 13 047
Publikumskontakt 75 65 00 04
Juridisk rådgiver- HR 75 65 01 49 916 09 822
Digitalrådgiver 75 65 01 24 402 19 739
Håvard Vognild
Publikumskontakt 75 65 00 03
Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 22 932 03 357

Plan, næring, utdanning, kompetanse. 

Rådgiver HR 75 65 01 36 959 76 526

Finans og organisasjon - Økonomi og Anskaffelser

Ansatte i avdelingen Økonomi og Anskaffelser
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver regnskapsseksjonen 75 65 01 58
Saksbehandler regnskap 75 65 01 70
Prosjektøkonom 75 65 08 56
Rådgiver 75 65 04 47
Prosjektøkonom 75 65 01 66
leder for budsjett og regnskap 75 65 01 43 404 52 229
Innkjøpsrådgiver 75 65 04 46 996 21 525
Rådgiver 75 65 24 89
Økonomirådgiver, Regnskapsseksjonen 75 65 05 10
Rådgiver regnskap 75 65 05 04 975 26 845
Regnskapskonsulent 75 65 01 64
Innkjøpsleder 75 65 04 40 913 13 236
Rådgiver Regnskap 75 65 01 63
Regnskapskonsulent 75 65 01 41
Anskaffelseskonsulent 75 65 04 45
Innkjøpsrådgiver 75 65 04 42 907 44 575
Budsjettrådgiver 75 65 51 56
Rådgiver regnskap 75 65 04 88 936 86 660
Rådgiver 75 65 01 67
Budsjettrådgiver 75 65 02 07
Rådgiver - Regnskapsseksjonen 75 65 06 04

Medvirkningsrådene

Ansatte i avdelingen Medvirkningsrådene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Elev- og lærlingombud 75 65 07 07 901 01 044
Espen Edvardsen
Rådgiver 75 65 04 14 975 23 570
Tone-Lise Fische
Rådgiver 934 16 075 934 16 075
Trine Grytøyr
Mobbeombud 75 65 04 86 911 24 236
Lasse Knutsen
Rådgiver 75 65 04 15 478 19 294
Nicholas David Williams

Medvirkningsrådene - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varamedlem Kristelig folkeparti
Medlem 419 31 425
1. varamedlem 977 87 628
Rådgiver 75 65 04 14 975 23 570
Tone-Lise Fische
4. varamedlem 934 57 003
Leder 951 80 965
Bjørn Helge Hansen
Medlem Arbeiderpartiet 974 62 615
Simon Johnsen
Varamedlem Sametingets eldreråd 996 48 638
Medlem Sametingets eldreråd 408 49 352
3. varamedlem 906 77 031
Varamedlem Venstre
Medlem 481 92 224 481 92 224
Medlem Senterpartiet 918 94 416
Tone Nordstrand
Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Medlem Høyre 920 43 456
2. varamedlem 482 66 855
5. varamedlem
Medlem 479 02 242
Nestleder 909 69 844

Medvirkningsrådene - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
924 97 743

Dagfinn er fylkestingsrepresentant for KrF. Han ble valgt inn i RPF i februar 2021 etter at Hilde Holand ble fritatt for sine verv. Han bor i Vestvågøy kommune.

Dagfinn Arntsen
rådsmedlem 484 28 200

Dagny Sofie Dahl er ungdomsmedlem. Hun representerer Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner i RPF og har tilhørighet i Norges Handikapforbund.

Dagny Sofie Dahl
rådsmedlem 908 24 301

Bjørnar representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i RPF. Han har organisasjonstilhørighet i Hørselshemmedes landsforbund.

rådsmedlem 416 21 875

Stian er valgt inn i RPF fra fylkestinget. Der representerer han Høyre.

Stian Hiis Bergh
medlem 995 63 258

Barbro representerer Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund

Barbro Holmstad
varamedlem - ungdom

Jonas er fastmøtende varamedlem for ungdomsmedlem i RPF og representerer SAFO. Han er medlem i Norges Handikapforbund. Han bor i Narvik kommune.

Jonas Holmstad
varamedlem 907 49 154

Synne er personlig varamedlem for Stian Hiis Bergh. Hun er fylkestingsrepresentant for Rødt.

første varamedlem for organisasjonene

Marte er fastmøtende første varamedlem for organisasjonene. Hun representerer Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund.

Marte Imingen
Rådsleder 915 46 949

Diana representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Norges Blindeforbund.

Diana Johnsen
rådsmedlem 915 93 623

Svein er valgt inn i RPF fra fylkestinget. Der representerer han Senterpartiet.

Svein Møllersen
varamedlem

Anita er personlig vararepresentant for den som blir valgt inn i RPF for å erstatte Hilde Holand.

Hun er fylkestingsrepresentant for Høyre.

rådsmedlem 958 07 078

Inger Helene representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjonen i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Foreningen for muskelsyke.

Inger Helene Sydnes
Rådgiver 75 65 04 15 478 19 294
Nicholas David Williams
varamedlem 482 13 702

Anette Amalie er personlig varamedlem for Svein Møllersen. Hun er fylkestingsrepresentant for Senterpartiet.

Anette Amalie Åbodsvik Bang

Medvirkningsrådene - Ungdommens fylkesråd

Ansatte i avdelingen Ungdommens fylkesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 954 33 782
Oda-Regine Elvenes
Medlem 902 28 705
Tjibbe Heijnis
Medlem 981 98 505
Samuel Didrik Erdahl Kaspersen
Medlem 995 47 350
Rikke Lien
Medlem 478 32 282
Helmine Stormo Pettersen
Medlem 941 92 484
Tobias Remmen Pettersen
Medlem 949 76 447
Andrine Elise Rasmussen
Medlem 400 52 614
Håvard Bergseng Rødsand
Medlem 908 32 124
Adam Ulvang
Nestleder 915 56 548
Sofia Valle
Medlem 940 51 505
Rebekka Wenberg

Nordnorges europakontor

Ansatte i avdelingen Nordnorges europakontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Direktør +32470954819 991 64 970

Arktis, regionalpolitikk, statsstøtte,  fiskeri og maritime saker

 Nils Kristian  Sørheim Nilsen
EU Rådgiver 412 82 757

Næring, transport, kultur, klima/miljø, fiskeri og maritime saker

Janni Ekrem
EU Rådgiver +32471520268

Forskning og utvikling, kultur, industri, klima/miljø og energi

Tina Helén B. Melfjord

Politikk - Fylkesrådet i Nordland

Ansatte i avdelingen Fylkesrådet i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesråd for transport og infrastruktur 907 89 838
Bent-Joacim Bentzen
Fylkesrådets nestleder, ansvar for finans og organisasjon 75 65 06 30 934 55 726
Svein Øien Eggesvik
Fylkesråd for plan og næring 75 65 09 19 932 65 777
Linda Helén Haukland
Fylkesrådsleder 75 65 06 10 908 77 477
Tomas Norvoll
Fylkesråd for kultur, klima og miljø 959 90 782
Kirsti Saxi

Politikk - Fylkesrådsleders kontor

Ansatte i avdelingen Fylkesrådsleders kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 75 65 17 49 951 52 901
Thomas Baker
Politisk sekretariat - Fylkesrådsleders kontor 75 65 06 03 990 25 673
Rådgiver 75 65 03 74
Politisk sekretariat - Fylkesrådsleders kontor 75 65 06 13 986 01 162
Advokat 75 65 01 17 990 38 065
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor 75 65 03 27 467 62 238
Rådgiver 75 54 54 16
Direktør/Director 75 65 00 65 908 45 530
Arkivar - Dokumentasjonssenteret 75 65 06 23 971 12 054
Spesialrådgiver 75 65 03 22 913 94 701
Controller eierskap 75 65 03 57 905 03 736
Rådgiver 75 65 04 16
Direktør 75 65 03 56 991 64 970
Fylkesadvokat 75 65 01 16 412 22 227
Leder internasjonalt kontor 75 65 01 40 900 97 858
Stig Frode Olsen
Konsulent 75 65 02 23 918 04 574
Leder for fylkesrådsleders kontor - strategi og samordning 75 65 02 18 951 33 848
Spesialrådgiver, Fylkesrådsleders kontor 75 65 01 18 916 86 826
Rådgiver Internasjonalt kontor 75 65 01 04 977 76 794
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Seniorrådgiver 75 65 03 58 975 01 873

Politikk - Fylkestingets kontor

Ansatte i avdelingen Fylkestingets kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt
Elev- og lærlingombud 75 65 07 07 901 01 044
Espen Edvardsen
Folkevalgt
Assistent
Folkevalgt
Rådgiver 75 65 04 14 975 23 570
Tone-Lise Fische
Sekretær fylkestingets kontor 75 65 07 16 473 19 336
Anita Hansen
Mobbeombud 75 65 04 86 911 24 236
Lasse Knutsen
Assistent
Folkevalgt
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161
Unge arbeidstakere 75 65 05 52
Fylkestingets kontor. 75 65 04 80 993 37 666
Åshild Opøyen
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Assistent

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Arbeiderpartiet

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Arbeiderpartiet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Representant 995 22 025
Siv Dagny Aasvik
Representant 917 32 125
Linda Veronika Eide
Representant 900 78 704
Per Christian Brennvik Jacobsen
Fylkestingsrepresentant 976 84 613
Andreas Vestvann Johnsen
Fylkesvaraordfører 974 62 615
Simon Johnsen
Representant 915 47 929
Rita Lekang
Vararepresentant 941 69 462
Gruppeleder 976 50 452
Mona Nilsen
Representant 75 65 06 60 924 17 916
Vararepresentant 995 20 380
Vararepresentant 995 77 724
Representant 906 60 573
Bjørnar Skjæran
Representant 975 71 286
Odd Arnold Skogsholm
Representant 917 66 904
Sonja Alice Steen
Representant 918 85 890
Knut Petter Torgersen
Representant 452 93 263
Sandra Tønne

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Fremskrittspartiet

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Fremskrittspartiet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Representant 959 22 676
Richard Dagsvik
Representant 957 84 675
Allan Ellingsen
Gruppeleder 412 25 671
Dagfinn Olsen
Representant 984 60 927
Kassandra Eleni Bredrup Petsas

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Høyre

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Høyre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Representant 416 21 875
Stian Hiis Bergh
Representant 902 43 349
Jim Simonsen Jenssen
Representant 934 27 786
Marianne Dobak Kvensjø
Gruppeleder 913 73 950
Beate Bø Nilsen
Representant 920 43 456
Joakim Sennesvik
Representant 917 13 303
Stig Tore Skogsholm
Representant 994 87 626
Anita Sollie

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Kristelig Folkeparti

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Kristelig Folkeparti
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder 924 97 743
Dagfinn Arntsen

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Miljøpartiet De Grønne

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Miljøpartiet De Grønne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder 415 42 786
Håkon Møller
Representant 993 48 383
Sirianna Stormo Pettersen

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Rødt

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Rødt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Representant 907 49 154
Synne Høyforsslætt Bjørnebæk
Representant 940 15 235
Geir Jørgensen
Gruppeleder 952 31 129
Per-Gunnar Skotåm

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Senterpartiet

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Senterpartiet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesordfører 413 22 388
Kari Anne Bøkestad Andreassen
922 08 602
Odd Arne Andreassen
Representant 932 67 572
Kim André Haugan Schei
Representant 481 23 789
Berit Hundåla
Representant 412 33 620
Kurt Jenssen
Representant 915 93 623
Svein Møllersen
Vararepresentant 954 75 731
Representant 905 98 205
Svein Nilsen
Representant 918 94 416
Tone Nordstrand
Gruppeleder 952 54 243
Karl-Hans Rønning
Representant 416 39 125
Monika Sande
Representant 412 30 296
Iren Beathe Teigen
Fylkestingsrepresentant 482 13 702
Anette Amalie Åbodsvik Bang

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Sosialistisk Venstreparti

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Sosialistisk Venstreparti
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Representant 905 36 432
Marius Meisfjord Jøsevold
Representant 920 18 404
Aase Refsnes
Gruppeleder 984 16 875
Christian Torset

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Venstre

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Venstre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder 75 65 59 42 917 16 569
Arne Ivar Mikalsen

Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesråd for plan og næring 75 65 09 19 932 65 777
Fylkesdirektør 75 65 07 22 481 11 399

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling

Ansatte i avdelingen Kulturutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sceneinstruktør 75 65 13 93

Anders jobber med kulturutvikling.

Sceneinstruktør i Ytre-Salten 75 65 01 06 415 08 703
Rådgiver 75 65 05 09 991 51 872

Arbeidsområder: 

Astrid Kristine Stensønes Arnøy
Seniorrådgiver 75 65 03 35 952 48 186
Teknisk produsent for DKS og UKM 75 65 04 82 909 80 994
Teamleder DKS og Scenekunst i Nordland 75 65 05 08 911 96 685
Rådgiver 75 65 03 61
Rådgiver 75 65 30 64
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Nordland 75 65 05 37 412 00 179
Rådgiver 75 65 04 06 984 19 211
Sceneinstruktør i Ytre Helgeland 75 54 54 38 993 07 501
Sceneinstruktør 75 65 07 29
Rådgiver kunst- og kulturutvikling 75 65 04 87 481 92 086
Kathrine Schjem
Sceneinstruktør i Sør-Helgeland 75 54 54 35 901 65 893
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 07 481 86 568
Rådgiver 75 65 24 65
Rådgiver kunst-og kulturutvikling 75 65 07 93
Maria Lyngstad Willassen
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911
Maja Zakariassen

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Den kulturelle skolesekken

Ansatte i avdelingen Den kulturelle skolesekken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teamleder DKS og Scenekunst i Nordland 75 65 05 08 911 96 685
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Nordland 75 65 05 37 412 00 179
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 07 481 86 568

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Figurteateret i Nordland

Ansatte i avdelingen Figurteateret i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Produksjonsleder 75 65 17 78 916 68 108
Leder 75 65 17 81 975 21 606
Assistent 75 65 30 79
Rådgiver/produsent 75 65 13 53
konsulent 75 65 17 82 905 78 284
Tekniker 75 65 17 76 916 12 399
Renholder 75 65 17 77

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Kunst og kulturutvikling

Ansatte i avdelingen Kunst og kulturutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 05 09 991 51 872

Arbeidsområder: 

Astrid Kristine Stensønes Arnøy
Rådgiver kunst- og kulturutvikling 75 65 04 87 481 92 086
Kathrine Schjem
Rådgiver kunst-og kulturutvikling 75 65 07 93
Maria Lyngstad Willassen
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911
Maja Zakariassen

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Musikk i Nordland

Ansatte i avdelingen Musikk i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
landsdelsmusiker 75 54 54 48
Rådgiver, Musikk i Nordland (Produsent) 75 54 54 84 928 43 646
Landsdelsmusiker 75 54 54 46
Rådgiver 75 65 05 35
Leder, Musikk i Nordland 75 65 01 09 959 27 791
Rådgiver 75 65 06 15
Landsdelsmusiker: pianist i Musikk i Nordland 75 54 54 72
Produsent 75 54 54 54 926 31 939
Kunstnerisk leder Musikk i Nordland 75 54 54 49 998 71 654
Rådgiver virksomhetsstyring og analyse 75 65 01 01 416 85 339

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Nordland fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Nordland fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 75 65 07 85
Spesialbibliotekar 75 65 07 73
Konsulent 75 65 07 86 411 05 577
Kontorassistent 75 65 07 84
Bibliotekar 75 65 01 38
Spesialbibliotekar 75 65 07 83
Konsulent 75 65 07 78 971 11 384
Fylkesbiblioteksjef 75 65 07 82 957 59 927
Spesialbibliotekar 75 65 02 33
Konsulent 75 65 07 87
Spesialbibliotekar 75 65 07 88
Fag- og utviklingsleder 75 65 07 79 908 40 542
Bibliotekrådgiver IKT 75 65 07 76 951 69 693
Økonomi- og personalleder 75 65 07 74 901 99 985
Rådgiver 75 65 07 75
Pensjonistlønn 75 65 24 76
Bibliotekar 75 65 20 25

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Samisk satsing

Ansatte i avdelingen Samisk satsing
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 75 65 03 35 952 48 186
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911
Maja Zakariassen

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Scenekunst i Nordland

Ansatte i avdelingen Scenekunst i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sceneinstruktør 75 65 13 93

Anders jobber med kulturutvikling.

Sceneinstruktør i Ytre-Salten 75 65 01 06 415 08 703
Sceneinstruktør i Ytre Helgeland 75 54 54 38 993 07 501
Sceneinstruktør 75 65 07 29
Sceneinstruktør i Sør-Helgeland 75 54 54 35 901 65 893
Rådgiver 75 65 24 65
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911
Maja Zakariassen

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - UKM (Ung kultur møtes)

Ansatte i avdelingen UKM (Ung kultur møtes)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk produsent for DKS og UKM 75 65 04 82 909 80 994

Samfunnsutvikling - Næringsutvikling

Ansatte i avdelingen Næringsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Forvaltningssjef 75 65 03 37 482 59 907
Seksjonsleder næringsutvikling 75 65 03 53 906 83 511
rådgiver 75 65 03 17 954 93 051
assisterende fylkesdirektør 75 65 03 60 975 73 736
Seniorrådgiver 75 65 03 58 975 01 873

Samfunnsutvikling - Næringsutvikling - Innovasjon og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Innovasjon og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 75 65 03 51 902 99 520
Seniorrådgiver 75 65 03 08 952 72 765
Seniorrådgiver reiseliv/opplevelser 75 65 03 32 958 10 279
seniorrådgiver 75 65 03 09 992 56 137
rådgiver reiseliv og opplevelser 75 65 03 73 948 05 458
Prosjektleder besøksforvaltning 75 65 03 16 476 56 212
Rådgiver 75 65 03 13 900 89 932
Rådgiver 75 65 07 97 991 60 033
Rådgiver 75 65 07 06
Rådgiver 75 65 03 03 482 72 152
Rådgiver 75 65 05 21
Faggruppeleder innovasjon og infrastruktur 75 65 03 05 994 42 402
Rådgiver, landbruk, vilt og innlandsfisk 75 65 05 46 911 93 162
Rådgiver, Innovasjon og infrastruktur 75 65 03 23 902 24 944
Seniorrådgiver kompetanse 75 65 03 04 975 49 698

Samfunnsutvikling - Næringsutvikling - Ressursutvikling og forskning

Ansatte i avdelingen Ressursutvikling og forskning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 03 25
Senior rådgiver 75 65 03 67 951 92 610
Seniorrådgiver FoU 75 65 03 11 922 05 315
Rådgiver innen fiskeri og havbruk 75 65 08 07 472 66 944
Rådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 42 410 79 105
Seniorrådgiver 75 65 03 31 913 99 144
faggruppeleder - ressursutvikling og forskning 75 65 03 19 472 44 083
Sekretariat RFF Nordland. Ressursutvikling og forskning 75 65 03 66 975 40 710
Rådgiver 75 65 06 99
Seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 43 995 37 801
Seniorrådgiver 75 65 03 33 915 74 063
seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 38 970 52 148
fylkesgeolog 75 65 03 52 996 98 860
Seniorrådgiver Industri 75 65 03 20

Samfunnsutvikling - Plan og miljø

Ansatte i avdelingen Plan og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder for Kulturminner i Nordland 75 65 05 32 971 46 368
Seksjonsleder plan og ressursutvikling 75 65 05 45 901 03 232
Fagleder Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 59 959 24 674
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Koordinere samarbeid med andre sektorer og relevante aktører
 • Ernæring
Kari Hege Mortensen
Fagleder plan, klima og naturressurser 75 65 03 14 450 25 372

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling

Ansatte i avdelingen Plan og ressursutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder for Kulturminner i Nordland 75 65 05 32 971 46 368
Seksjonsleder plan og ressursutvikling 75 65 05 45 901 03 232
Fagleder Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 59 959 24 674
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Koordinere samarbeid med andre sektorer og relevante aktører
 • Ernæring
Kari Hege Mortensen
Fagleder plan, klima og naturressurser 75 65 03 14 450 25 372

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling - Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Folkehelse og lokal samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver i folkehelse 75 65 04 92 479 43 626
 • Internasjonalt samarbeid
 • Prosjektstyring
 • Medvirkningsprosesser
 • Program for folkehelsearbeid i kommunene
Malgorzata Maria Dvorakova
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet 75 65 04 52 994 78 881
 • Friluftsliv og egenorganisert fysisk aktivitet
 • Planarbeid og trafikksikkerhetsarbeid
 • Tilskuddsordningene Statlige tilskudd til friluftsliv, Fylkeskommunalt tilskudd til friluftsliv og Tiltak i statlig sikrede friluftsområder
Tomm Jensen
Rådgiver lokal samfunnsutvikling 75 65 03 41 416 10 171
 • Oppfølging av prosjekter
 • Tilflytting og rekruttering
 • Regional planlegging
 • Medvirkningsprosesser
Britt Kjensli
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager 75 65 04 56 900 79 374
 • Helsefremmende barnehager og grunnskoler
 • Helsefremmende videregående skoler
 • Friskliv-, læring og mestring
 • Samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid
Bjørn-Are Melvik
Fagleder Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 59 959 24 674
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Koordinere samarbeid med andre sektorer og relevante aktører
 • Ernæring
Kari Hege Mortensen
Rådgiver 75 65 26 37 915 41 903
 • Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
 • Bestemmelser, saksbehandling, plan med mer til spillemidler
Rådgiver folkehelse 75 65 10 59 953 34 976
 • Ungdom og psykisk helse
 • Helsefremmende videregående skoler
 • Utenforregnskapet
 • Nullvisjon selvmord
Ronny Olsen
Rådgiver Folkehelse, Faggruppe Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 85 915 87 874
 • Frivillighet
 • Tilskuddsordningen Folkehelsetiltak
 • Kommunikasjonsarbeid
Tove Solvang

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling - Klima plan og naturressurser

Ansatte i avdelingen Klima plan og naturressurser
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 05 05
seniorrådgiver - Samfunnsutviklingsavdelingen 75 65 05 96 975 29 993
rådgiver 75 65 05 93
Rådgiver 75 65 04 53
Rådgiver 75 65 05 94 414 79 514
Rådgiver 75 65 05 75
Rådgiver klima 75 65 05 98 908 52 573
Rådgiver analyse, statistikk og kart, faggruppe Plan, klima og naturressurser 75 65 04 57 901 05 455
Rådgiver / Off. PhD stipendiat NMBU 75 65 05 90 951 66 132
Rådgiver naturressurser, faggruppe klima, plan og naturressurser 75 65 05 42 922 13 652
Rådgiver 75 65 05 73
Fagleder plan, klima og naturressurser 75 65 03 14 450 25 372
Rådgiver 75 65 03 10 414 03 734
Rådgiver: Klima, plan og naturressurser 75 65 00 29

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling - Kulturminner

Ansatte i avdelingen Kulturminner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder - Fotefar mot nord 75 54 54 83 952 96 934
leder for Kulturminner i Nordland 75 65 05 32 971 46 368
Arkeolog 75 65 05 25 413 28 841

Ansvar for:

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Lofoten, Vesterålen, Ofoten
 • Feltkoordinator
Arkeolog 75 65 05 26 909 59 111

Ansvar for:

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Ofoten, Salten, og Nord-Helgeland

 • Krigsminner

Arkeolog 75 65 02 84
Arkeolog 75 65 05 27 415 09 815

Ansvar for:

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Nord-, Sør- og Indre Helgeland

 • Bergkunsten i Nordland

 • Kulturhistorske landskap av nasjonal interresse (KULA)

Kulturminnerådgiver 75 65 00 39

Ansvar for:

 • Museum
 • Kulturmiljøarbeid i kommuner
 • Severdighetsskilt
 • Fotefar mot nord
Kulturminnerådgiver nyere tids kulturminner 75 65 05 23 909 58 566

Ansvar for: 

 • Verneverdige kulturminner
 • Dispensasjoner, byggesaker, og plansaker for nyere tids kulturminner
Arkeolog 75 65 05 29 932 45 986

Ansvar for: 

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Lofoten, Vesterålen, Ofoten
 • Metalldetektor
Kulturminnerådgiver 75 65 05 31 454 76 964

Ansvar for:

 • Statens kulturhistoriske eiendommer

 • Teknisk-industrielle kulturminner

 • Fredete fyr

 • Tilskuddsforvaltning

  • Teknisk og industrielle kulturminner

Kulturminnerådgiver 75 65 05 28

Ansvar for: 

 • Fredningssaker
 • Fotefar mot nord
 • Krigsminner
 • Kulturminneregistreringer
 • Museum
Rådgiver 75 65 08 03 913 50 414

Ansvar for:

 • Tilskuddsforvaltning
  • Fredete bygg og anlegg i privat eie
  • Brannsikring av tette trehusmiljø

 

Kulturminnerådgiver 75 65 09 04

Ansvar for:

 • Verneverdige kulturminner
 • Dispensasjoner, byggesaker, og plansaker for nyere tids kulturminner
Kulturminnerådgiver 75 65 05 44 458 54 128

Ansvar for:

 • Kulturmiljøfredning
 • Tilskuddsforvaltning
  • Fredete bygg og anlegg i privat eie
  • Fartøyvern
  • Verdensarv

Samfunnsutvikling - Stab Næringsutvikling

Ansatte i avdelingen Stab Næringsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver kulturutvikling 75 65 03 07 416 43 616
Forvaltningssjef 75 65 03 37 482 59 907
Konsulent - koordinator 75 65 05 03 952 05 339
Konsulent 75 65 03 54 977 20 369
Superbruker søknadsystem. Bistand til brukere av regionalforvaltning.no 75 65 03 99 926 98 304
rådgiver 75 65 03 17 954 93 051
Rådgiver avdeling for samfunnsutvikling 75 65 05 16 911 13 732
Rådgiver 75 65 03 46 905 10 847