Ansattoversikt


Finans og organisasjon

Ansatte i avdelingen Finans og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT sjef 75 65 00 45 916 92 469
Seksjonsleder 75 65 11 88 952 82 585
Leder, Human Resource Management (HRM) 75 65 01 71 478 72 466
Kommunikasjonssjef 75 65 18 02 488 87 488
Anna Brandal
leder for budsjett og regnskap 75 65 01 43 404 52 229
Fylkesdirektør 75 65 09 67 952 33 825
Kontorsjef 75 65 00 50 907 89 618
Leder for stab - Transport og infrastruktur 75 65 01 39 959 69 783
Rådgiver kommunikasjon - SoMe og grafisk profil 75 65 01 26 413 48 349
Kommunikasjonsrådgiver (Trainee Salten) i Bring oss i front 75 65 02 31 907 55 109
Multimedia produsent / Rådgiver kommunikasjon 75 65 01 25 948 64 516
Innkjøpsleder 75 65 04 40 913 13 236
Rådgiver HR 75 65 01 33 415 04 800
Leder, strategisk HR og kommunikasjon 75 65 01 34 971 49 228
Leder av Dokumentasjonssenteret 75 65 00 75 481 44 185
Rådgiver Kommunikasjon 75 65 01 27 924 00 127

Samfunnsutvikling

Rådgiver kommunikasjon 75 65 51 58 412 22 288

Transport og infrastruktur, fylkesvei, samferdsel.

Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 29 996 08 104

Transport, samferdsel, eiendom, drift, kultur, miljø og folkehelse.

Rådgiver HR/HMS 75 65 01 32 476 46 998
Rådgiver kommunikasjon / multimediaansvarlig 75 65 01 21 932 13 047
Spesialrådgiver, Fylkesrådsleders kontor 75 65 01 18 916 86 826
Juridisk rådgiver- HR 75 65 01 49 916 09 822
Digitalrådgiver 75 65 01 24 402 19 739
Håvard Vognild
Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 22 932 03 357

Plan, næring, utdanning, kompetanse. 

Rådgiver HR 75 65 01 36 959 76 526

Finans og organisasjon - Dokumentasjonssenteret

Ansatte i avdelingen Dokumentasjonssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder for system og digitalisering, Dokumentasjonssenteret 75 65 00 88 481 12 721
Arkivar - Dokumentasjonssenteret 75 65 06 23 971 12 054
rådgiver Dokumentasjonssenteret 75 65 00 79
arkivar 75 65 00 85 959 93 558
Konsulent 75 65 00 82
Rådgiver Dokumentasjonssenteret 75 65 00 58 975 91 175
Arkivar 75 65 00 76 952 82 775
Leder av Dokumentasjonssenteret 75 65 00 75 481 44 185
Utvikler, arkivdanning og skjematikk 75 65 00 83
Arkivar Dokumentasjonssenteret 75 65 00 94 911 96 310
Kontorassistent 75 65 24 61
Arkivar 75 65 00 91
Konsulent 75 65 08 86

Finans og organisasjon - Driftskontoret

Ansatte i avdelingen Driftskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 75 65 00 20 992 37 354
Kontorsjef 75 65 00 50 907 89 618
Kantineleder 75 65 00 12 977 14 112
Lærling 75 54 54 25
Arbeider/spes arb. 75 65 00 35
Fagarbeider 75 65 24 71
Rådgiver, historiske arkiv før 1995 75 65 00 32 930 67 652
Konsulent fellestjenester 75 65 00 05 481 25 224
Assistent 75 65 03 71
Konst.Driftsleder 75 65 00 22 482 25 752

Finans og organisasjon - HRM

Ansatte i avdelingen HRM
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder for stab - Transport og infrastruktur 75 65 01 39 959 69 783
Rådgiver HR 75 65 01 33 415 04 800
Leder, strategisk HR og kommunikasjon 75 65 01 34 971 49 228
Rådgiver HR/HMS 75 65 01 32 476 46 998
Juridisk rådgiver- HR 75 65 01 49 916 09 822
Rådgiver HR 75 65 01 36 959 76 526

Finans og organisasjon - It-tjensten

Ansatte i avdelingen It-tjensten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT sjef 75 65 00 45 916 92 469
Lærling 75 65 17 16
Lærling 75 65 00 25 469 31 619
IKT-Lærling 75 65 00 27
IT-Rådgiver 75 65 00 24 975 97 917
IT-Konsulent 75 65 00 61 957 81 064
IT-Lærling 75 65 15 92 469 38 455
IT-Rådgiver 75 65 00 62 915 46 730
IKT Rådgiver 75 65 00 63 975 36 839
IT-Rådgiver 75 65 00 68 977 40 370
Lærling 75 65 16 92
IKT-konsulent 75 65 01 59 478 80 927
Konsulent 75 65 00 66 952 77 967
Fagarbeider 75 65 06 07 977 06 052
IT rådgiver 75 65 22 09 992 94 408
IT-rådgiver 75 65 00 64 947 85 899

Finans og organisasjon - Strategisk HR og kommunikasjon

Ansatte i avdelingen Strategisk HR og kommunikasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunikasjonssjef 75 65 18 02 488 87 488
Anna Brandal
Leder for stab - Transport og infrastruktur 75 65 01 39 959 69 783
Rådgiver kommunikasjon - SoMe og grafisk profil 75 65 01 26 413 48 349
Kommunikasjonsrådgiver (Trainee Salten) i Bring oss i front 75 65 02 31 907 55 109
Multimedia produsent / Rådgiver kommunikasjon 75 65 01 25 948 64 516
Rådgiver HR 75 65 01 33 415 04 800
Leder, strategisk HR og kommunikasjon 75 65 01 34 971 49 228
Rådgiver Kommunikasjon 75 65 01 27 924 00 127

Samfunnsutvikling

Rådgiver kommunikasjon 75 65 51 58 412 22 288

Transport og infrastruktur, fylkesvei, samferdsel.

Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 29 996 08 104

Transport, samferdsel, eiendom, drift, kultur, miljø og folkehelse.

Rådgiver HR/HMS 75 65 01 32 476 46 998
Rådgiver kommunikasjon / multimediaansvarlig 75 65 01 21 932 13 047
Juridisk rådgiver- HR 75 65 01 49 916 09 822
Digitalrådgiver 75 65 01 24 402 19 739
Håvard Vognild
Rådgiver politisk kommunikasjon 75 65 01 22 932 03 357

Plan, næring, utdanning, kompetanse. 

Rådgiver HR 75 65 01 36 959 76 526

Medvirkningsrådene

Ansatte i avdelingen Medvirkningsrådene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Elev- og lærlingombud 75 65 07 07 901 01 044
Espen Edvardsen
Rådgiver 934 16 075 934 16 075
Trine Grytøyr
Mobbeombud 75 65 04 86 911 24 236
Lasse Knutsen
Rådgiver 75 65 04 15 478 19 294
Nicholas David Williams

Medvirkningsrådene - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varamedlem Kristelig folkeparti
Medlem 419 31 425
1. varamedlem 977 87 628
4. varamedlem 934 57 003
Leder 951 80 965
Bjørn Helge Hansen
Medlem Arbeiderpartiet 974 62 615
Varamedlem Sametingets eldreråd 996 48 638
Medlem Sametingets eldreråd 408 49 352
3. varamedlem 906 77 031
Varamedlem Venstre
Medlem 481 92 224 481 92 224
Medlem Senterpartiet 918 94 416
Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Medlem Høyre 920 43 456
2. varamedlem 482 66 855
5. varamedlem
Medlem 479 02 242
Nestleder 909 69 844

Medvirkningsrådene - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
924 97 743

Dagfinn er fylkestingsrepresentant for KrF. Han ble valgt inn i RPF i februar 2021 etter at Hilde Holand ble fritatt for sine verv. Han bor i Vestvågøy kommune.

Dagfinn Arntsen
rådsmedlem 484 28 200

Dagny Sofie Dahl er ungdomsmedlem. Hun representerer Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner i RPF og har tilhørighet i Norges Handikapforbund.

Dagny Sofie Dahl
rådsmedlem 908 24 301

Bjørnar representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i RPF. Han har organisasjonstilhørighet i Hørselshemmedes landsforbund.

rådsmedlem 416 21 875

Stian er valgt inn i RPF fra fylkestinget. Der representerer han Høyre.

Stian Hiis Bergh
medlem 995 63 258

Barbro representerer Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund

Barbro Holmstad
varamedlem - ungdom

Jonas er fastmøtende varamedlem for ungdomsmedlem i RPF og representerer SAFO. Han er medlem i Norges Handikapforbund. Han bor i Narvik kommune.

Jonas Holmstad
varamedlem 907 49 154

Synne er personlig varamedlem for Stian Hiis Bergh. Hun er fylkestingsrepresentant for Rødt.

første varamedlem for organisasjonene

Marte er fastmøtende første varamedlem for organisasjonene. Hun representerer Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund.

Marte Imingen
Rådsleder 915 46 949

Diana representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Norges Blindeforbund.

Diana Johnsen
rådsmedlem 915 93 623

Svein er valgt inn i RPF fra fylkestinget. Der representerer han Senterpartiet.

Svein Møllersen
varamedlem

Anita er personlig vararepresentant for den som blir valgt inn i RPF for å erstatte Hilde Holand.

Hun er fylkestingsrepresentant for Høyre.

rådsmedlem 958 07 078

Inger Helene representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjonen i RPF. Hun har organisasjonstilhørighet i Foreningen for muskelsyke.

Inger Helene Sydnes
Rådgiver 75 65 04 15 478 19 294
Nicholas David Williams
varamedlem 482 13 702

Anette Amalie er personlig varamedlem for Svein Møllersen. Hun er fylkestingsrepresentant for Senterpartiet.

Medvirkningsrådene - Ungdommens fylkesråd

Ansatte i avdelingen Ungdommens fylkesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 954 33 782
Oda-Regine Elvenes
Medlem 902 28 705
Tjibbe Heijnis
Medlem 981 98 505
Samuel Didrik Erdahl Kaspersen
Medlem 995 47 350
Rikke Lien
Medlem 478 32 282
Helmine Stormo Pettersen
Medlem 941 92 484
Tobias Remmen Pettersen
Medlem 949 76 447
Andrine Elise Rasmussen
Medlem 400 52 614
Håvard Bergseng Rødsand
Medlem 908 32 124
Adam Ulvang
Nestleder 915 56 548
Sofia Valle
Medlem 940 51 505
Rebekka Wenberg

Nordnorges europakontor

Ansatte i avdelingen Nordnorges europakontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Direktør +32470954819 991 64 970

Arktis, regionalpolitikk, statsstøtte,  fiskeri og maritime saker

 Nils Kristian  Sørheim Nilsen
EU Rådgiver 412 82 757

Næring, transport, kultur, klima/miljø, fiskeri og maritime saker

Janni Ekrem
EU Rådgiver +32471520268

Forskning og utvikling, kultur, industri, klima/miljø og energi

Tina Helén B. Melfjord

Politikk - Fylkesrådet i Nordland

Ansatte i avdelingen Fylkesrådet i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesråd for transport og infrastruktur 907 89 838
Bent-Joacim Bentzen
Fylkesrådets nestleder, ansvar for finans og organisasjon 75 65 06 30 934 55 726
Svein Øien Eggesvik
Fylkesråd for utdanning og kompetanse 75 65 32 08 477 10 085
Elin Dahlseng Eide
Fylkesråd for plan og næring 75 65 09 19 932 65 777
Linda Helén Haukland
Fylkesrådsleder 75 65 06 10 908 77 477
Tomas Norvoll
Fylkesråd for kultur, klima og miljø 959 90 782
Kirsti Saxi

Politikk - Fylkesrådsleders kontor

Ansatte i avdelingen Fylkesrådsleders kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 75 65 17 49 951 52 901
Thomas Baker
Politisk sekretariat - Fylkesrådsleders kontor 75 65 06 03 990 25 673
Politisk sekretariat - Fylkesrådsleders kontor 75 65 06 13 986 01 162
Advokat 75 65 01 17 990 38 065
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor 75 65 03 27 467 62 238
Rådgiver 75 54 54 16
Direktør/Director 75 65 00 65 908 45 530
Arkivar - Dokumentasjonssenteret 75 65 06 23 971 12 054
Spesialrådgiver 75 65 03 22 913 94 701
Controller eierskap 75 65 03 57 905 03 736
Rådgiver 75 65 04 16
Direktør 75 65 03 56 991 64 970
Fylkesadvokat 75 65 01 16 412 22 227
Leder internasjonalt kontor 75 65 01 40 900 97 858
Konsulent 75 65 02 23
Leder for fylkesrådsleders kontor - strategi og samordning 75 65 02 18 951 33 848
Spesialrådgiver, Fylkesrådsleders kontor 75 65 01 18 916 86 826
Rådgiver 75 65 06 82 984 68 198
Rådgiver Internasjonalt kontor 75 65 01 04 977 76 794
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Seniorrådgiver 75 65 03 58 975 01 873

Politikk - Fylkestingets kontor

Ansatte i avdelingen Fylkestingets kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt
Elev- og lærlingombud 75 65 07 07 901 01 044
Espen Edvardsen
Folkevalgt
Folkevalgt
Sekretær fylkestingets kontor 75 65 07 16 473 19 336
Anita Hansen
Mobbeombud 75 65 04 86 911 24 236
Lasse Knutsen
Folkevalgt
Folkevalgt
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161
Fylkestingets kontor. 75 65 04 80 993 37 666
Åshild Opøyen
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt

Politikk - Politikere fylkesting

Ansatte i avdelingen Politikere fylkesting
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestingspolitker for Rødt 907 49 154
Gruppeleder Venstre 75 65 59 42 917 16 569
Arne Ivar Mikalsen
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Rødt

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Rødt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestingspolitker for Rødt 907 49 154

Politikk - Politikere fylkesting - Fylkestinget - Venstre

Ansatte i avdelingen Fylkestinget - Venstre
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder Venstre 75 65 59 42 917 16 569
Arne Ivar Mikalsen

Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkesråd for plan og næring 75 65 09 19 932 65 777
Fylkesdirektør 75 65 07 22 481 11 399

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling

Ansatte i avdelingen Kulturutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 13 93

Anders jobber med kulturutvikling.

Sceneinstruktør i Ytre-Salten 75 65 01 06 415 08 703
Rådgiver 75 65 05 09 991 51 872
Rådgiver 75 65 30 96
Seniorrådgiver 75 65 03 35 952 48 186
Teknisk produsent for DKS og UKM 75 65 04 82 909 80 994
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 08 911 96 685
Rådgiver 75 65 30 64
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 37 412 00 179
Sceneinstruktør i Ytre Helgeland 75 54 54 38 993 07 501
Rådgiver 75 65 04 87 481 92 086
Sceneinstruktør i Sør-Helgeland 75 54 54 35 901 65 893
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 07 481 86 568
Rådgiver 75 65 24 65
Rådgiver kunst- og kulturformidling 75 65 07 93
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Den kulturelle skolesekken

Ansatte i avdelingen Den kulturelle skolesekken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 30 96
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 08 911 96 685
Rådgiver 75 65 30 64
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 37 412 00 179
Produsent - Den kulturelle skolesekken i Scene 8 75 65 05 07 481 86 568

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Figurteateret i Nordland

Ansatte i avdelingen Figurteateret i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Produksjonsleder 75 65 17 78 916 68 108
Leder 75 65 17 81 975 21 606
Assistent 75 65 30 79
Rådgiver/produsent 75 65 13 53
konsulent 75 65 17 82 905 78 284
Tekniker 75 65 17 76 916 12 399
Renholder 75 65 17 77

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Kunst og kulturutvikling

Ansatte i avdelingen Kunst og kulturutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 05 09 991 51 872
Rådgiver 75 65 04 87 481 92 086
Rådgiver kunst- og kulturformidling 75 65 07 93
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Musikk i Nordland

Ansatte i avdelingen Musikk i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
landsdelsmusiker 75 54 54 48
Rådgiver, Musikk i Nordland (Produsent) 75 54 54 84
Landsdelsmusiker 75 54 54 46
Leder, Musikk i Nordland 75 65 01 09 959 27 791
Rådgiver 75 65 06 15
Landsdelsmusiker: pianist i Musikk i Nordland 75 54 54 72
Produsent 75 54 54 54 926 31 939
Kunstnerisk leder Musikk i Nordland 75 54 54 49 998 71 654
Primarius 75 65 01 35 986 43 223
Rådgiver virksomhetsstyring og analyse 75 65 01 01 416 85 339

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Nordland fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Nordland fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 75 65 07 85
Konsulent 75 65 03 98
Spesialbibliotekar 75 65 07 73
Konsulent 75 65 07 86 411 05 577
Kontorassistent 75 65 07 84
Bibliotekar 75 65 01 38
Spesialbibliotekar 75 65 07 83
Konsulent 75 65 07 78 971 11 384
Fylkesbiblioteksjef 75 65 07 82 957 59 927
Konsulent 75 65 07 94
Spesialbibliotekar 75 65 02 33
Konsulent 75 65 07 87
Spesialbibliotekar 75 65 07 88
Fag- og utviklingsleder 75 65 07 79 908 40 542
Bibliotekrådgiver IKT 75 65 07 76 951 69 693
Økonomi- og personalleder 75 65 07 74 901 99 985
Rådgiver 75 65 07 75
Pensjonistlønn 75 65 24 76
Bibliotekar 75 65 20 25

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Samisk satsing

Ansatte i avdelingen Samisk satsing
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 75 65 03 35 952 48 186
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - Scenekunst i Nordland

Ansatte i avdelingen Scenekunst i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 13 93

Anders jobber med kulturutvikling.

Sceneinstruktør i Ytre-Salten 75 65 01 06 415 08 703
Sceneinstruktør i Ytre Helgeland 75 54 54 38 993 07 501
Sceneinstruktør i Sør-Helgeland 75 54 54 35 901 65 893
Rådgiver 75 65 24 65
Faggruppeleder Kunst og kulturutvikling 75 65 05 20 905 80 911

Samfunnsutvikling - Kulturutvikling - UKM (Ung kultur møtes)

Ansatte i avdelingen UKM (Ung kultur møtes)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk produsent for DKS og UKM 75 65 04 82 909 80 994

Samfunnsutvikling - Næringsutvikling

Ansatte i avdelingen Næringsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Forvaltningssjef 75 65 03 37 482 59 907
Seksjonsleder næringsutvikling 75 65 03 53 906 83 511
rådgiver 75 65 03 17 954 93 051
assisterende fylkesdirektør 75 65 03 60 975 73 736
Seniorrådgiver 75 65 03 58 975 01 873

Samfunnsutvikling - Næringsutvikling - Innovasjon og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Innovasjon og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 75 65 03 51 902 99 520
Seniorrådgiver 75 65 03 08 952 72 765
Seniorrådgiver reiseliv/opplevelser 75 65 03 32 958 10 279
seniorrådgiver 75 65 03 09 992 56 137
rådgiver reiseliv og opplevelser 75 65 03 73 948 05 458
Prosjektleder besøksforvaltning 75 65 03 16 476 56 212
Rådgiver 75 65 03 13 900 89 932
Seniorrådgiver forskning og innovasjon 75 65 03 28 911 37 893
Rådgiver 75 65 07 97 991 60 033
Rådgiver 75 65 03 03 482 72 152
Faggruppeleder innovasjon og infrastruktur 75 65 03 05 994 42 402
Rådgiver, landbruk, vilt og innlandsfisk 75 65 05 46 911 93 162
Rådgiver, Innovasjon og infrastruktur 75 65 03 23 902 24 944
Seniorrådgiver kompetanse 75 65 03 04 975 49 698

Samfunnsutvikling - Næringsutvikling - Ressursutvikling og forskning

Ansatte i avdelingen Ressursutvikling og forskning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 03 25
Senior rådgiver 75 65 03 67 951 92 610
Seniorrådgiver 75 65 03 18 906 66 253
Seniorrådgiver FoU 75 65 03 11 922 05 315
Rådgiver 75 65 08 07 472 66 944
Rådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 42 410 79 105
Seniorrådgiver 75 65 03 31 913 99 144
faggruppeleder - ressursutvikling og forskning 75 65 03 19 472 44 083
Sekretariat RFF Nordland. FoU og ressursutvikling 75 65 03 66 975 40 710
Seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 43 995 37 801
Seniorrådgiver 75 65 03 33 915 74 063
seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 38 970 52 148
fylkesgeolog 75 65 03 52 996 98 860
Seniorrådgiver Industri 75 65 03 20

Samfunnsutvikling - Plan og miljø

Ansatte i avdelingen Plan og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder for Kulturminner i Nordland 75 65 05 32 971 46 368
Seksjonsleder plan og ressursutvikling 75 65 05 45 901 03 232
Fagleder Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 59 959 24 674
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Koordinere samarbeid med andre sektorer og relevante aktører
 • Ernæring
Kari Hege Mortensen
Fagleder plan, klima og naturressurser 75 65 03 14 450 25 372

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling

Ansatte i avdelingen Plan og ressursutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder for Kulturminner i Nordland 75 65 05 32 971 46 368
Seksjonsleder plan og ressursutvikling 75 65 05 45 901 03 232
Fagleder Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 59 959 24 674
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Koordinere samarbeid med andre sektorer og relevante aktører
 • Ernæring
Kari Hege Mortensen
Fagleder plan, klima og naturressurser 75 65 03 14 450 25 372

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling - Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Folkehelse og lokal samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver i folkehelse 75 65 04 92 479 43 626
 • Internasjonalt samarbeid
 • Prosjektstyring
 • Medvirkningsprosesser
 • Program for folkehelsearbeid i kommunene
Malgorzata Maria Dvorakova
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet 75 65 04 52 994 78 881
 • Friluftsliv og egenorganisert fysisk aktivitet
 • Planarbeid og trafikksikkerhetsarbeid
 • Tilskuddsordningene Statlige tilskudd til friluftsliv, Fylkeskommunalt tilskudd til friluftsliv og Tiltak i statlig sikrede friluftsområder
Tomm Jensen
Rådgiver lokal samfunnsutvikling 75 65 03 41 416 10 171
 • Oppfølging av prosjekter
 • Tilflytting og rekruttering
 • Regional planlegging
 • Medvirkningsprosesser
Britt Kjensli
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager 75 65 04 56 900 79 374
 • Helsefremmende barnehager og grunnskoler
 • Helsefremmende videregående skoler
 • Friskliv-, læring og mestring
 • Samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid
Bjørn-Are Melvik
Fagleder Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 59 959 24 674
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Koordinere samarbeid med andre sektorer og relevante aktører
 • Ernæring
Kari Hege Mortensen
Rådgiver 75 65 26 37 915 41 903
 • Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
 • Bestemmelser, saksbehandling, plan med mer til spillemidler
Rådgiver folkehelse 75 65 10 59 953 34 976
 • Ungdom og psykisk helse
 • Helsefremmende videregående skoler
 • Utenforregnskapet
 • Nullvisjon selvmord
Ronny Olsen
Rådgiver Folkehelse, Faggruppe Folkehelse og lokal samfunnsutvikling 75 65 04 85 915 87 874
 • Frivillighet
 • Tilskuddsordningen Folkehelsetiltak
 • Kommunikasjonsarbeid
Tove Solvang

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling - Klima plan og naturressurser

Ansatte i avdelingen Klima plan og naturressurser
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
seniorrådgiver - Samfunnsutviklingsavdelingen 75 65 05 96 975 29 993
rådgiver 75 65 05 93
Rådgiver 75 65 05 94 414 79 514
Rådgiver klima 75 65 05 98 908 52 573
Rådgiver analyse, statistikk og kart, faggruppe Plan, klima og naturressurser 75 65 04 57 901 05 455
Rådgiver / Off. PhD stipendiat NMBU 75 65 05 90 951 66 132
Rådgiver naturressurser, faggruppe klima, plan og naturressurser 75 65 05 42 922 13 652
Fagleder plan, klima og naturressurser 75 65 03 14 450 25 372
Rådgiver 75 65 03 10 414 03 734
Rådgiver: Klima, plan og naturressurser 75 65 00 29

Samfunnsutvikling - Plan og ressursutvikling - Kulturminner

Ansatte i avdelingen Kulturminner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder - Fotefar mot nord 75 54 54 83 952 96 934
leder for Kulturminner i Nordland 75 65 05 32 971 46 368
Arkeolog 75 65 05 25 413 28 841

Ansvar for:

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Lofoten, Vesterålen, Ofoten
 • Feltkoordinator
Arkeolog 75 65 05 26 909 59 111

Ansvar for:

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Ofoten, Salten, og Nord-Helgeland

 • Krigsminner

Arkeolog 75 65 02 84
Arkeolog 75 65 05 27 415 09 815

Ansvar for:

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Nord-, Sør- og Indre Helgeland

 • Bergkunsten i Nordland

 • Kulturhistorske landskap av nasjonal interresse (KULA)

Kulturminnerådgiver 75 65 00 39

Ansvar for:

 • Museum
 • Kulturmiljøarbeid i kommuner
 • Severdighetsskilt
 • Fotefar mot nord
Kulturminnerådgiver nyere tids kulturminner 75 65 05 23 909 58 566

Ansvar for: 

 • Verneverdige kulturminner
 • Dispensasjoner, byggesaker, og plansaker for nyere tids kulturminner
Arkeolog 75 65 05 29 932 45 986

Ansvar for: 

 • Forvaltning av arkeologiske kulturminner: Lofoten, Vesterålen, Ofoten
 • Metalldetektor
Kulturminnerådgiver 75 65 05 31 454 76 964

Ansvar for:

 • Statens kulturhistoriske eiendommer

 • Teknisk-industrielle kulturminner

 • Fredete fyr

 • Tilskuddsforvaltning

  • Teknisk og industrielle kulturminner

Kulturminnerådgiver 75 65 05 28

Ansvar for: 

 • Fredningssaker
 • Fotefar mot nord
 • Krigsminner
 • Kulturminneregistreringer
 • Museum
Rådgiver 75 65 08 03 913 50 414

Ansvar for:

 • Tilskuddsforvaltning
  • Fredete bygg og anlegg i privat eie
  • Brannsikring av tette trehusmiljø

 

Kulturminnerådgiver 75 65 09 04

Ansvar for:

 • Verneverdige kulturminner
 • Dispensasjoner, byggesaker, og plansaker for nyere tids kulturminner
Kulturminnerådgiver 75 65 05 44 458 54 128

Ansvar for:

 • Kulturmiljøfredning
 • Tilskuddsforvaltning
  • Fredete bygg og anlegg i privat eie
  • Fartøyvern
  • Verdensarv

Samfunnsutvikling - Stab Næringsutvikling

Ansatte i avdelingen Stab Næringsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver kulturutvikling 75 65 03 07 416 43 616
Forvaltningssjef 75 65 03 37 482 59 907
Konsulent - koordinator 75 65 05 03 952 05 339
Konsulent 75 65 03 54 977 20 369
Superbruker søknadsystem. Bistand til brukere av regionalforvaltning.no 75 65 03 99 926 98 304
rådgiver 75 65 03 17 954 93 051
Rådgiver avdeling for samfunnsutvikling 75 65 05 16 911 13 732
Rådgiver 75 65 03 46 905 10 847
Spesialrådgiver 75 65 03 15 908 45 534
assisterende fylkesdirektør 75 65 03 60 975 73 736

Tannhelse

Ansatte i avdelingen Tannhelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 54 54 04 941 96 194
Fylkesfagsjef tannhelse/tannlege 75 65 04 07 904 12 833
Overtannlege 75 65 04 26 907 57 231
Tannlege/Opusansvarlig Nordland fylkeskommune 75 77 74 24
Teamleder administrasjon tannhelse 75 65 04 05 915 92 661
Tannlege 957 24 419
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484
Overtannlege 75 65 25 94 992 42 451

Tannhelse - Klinikkledere

Ansatte i avdelingen Klinikkledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege/klinikkleder 975 19 436
Klinikkleder og tannhelsesekretær Ørnes Klinikkområde 990 35 567
Klinikksjef og tannlege 75 65 28 77 906 15 321
Tannlege 75 65 61 50 463 07 251
Fylkesfagsjef tannhelse/tannlege 75 65 04 07 904 12 833
Klinikkleder 477 16 184 995 02 895
Overtannlege 75 65 04 26 907 57 231
Klinikkleder Indre Salten klinikkområde 481 93 501
Klinikkleder 906 99 451
Klinikkleder/Tannpleier 970 45 226
Tannpleier 75 02 90 84 959 69 624
Tannlege 957 24 419
Klinikkleder og Tannhelsesekretær 75 65 43 00 990 33 956
Tannlege og Klinikkleder 907 43 812 481 79 179
Tannhelsesekretær/ klinikkleder 76 11 19 00 468 45 454
Klinikkleder 410 85 558
Klinikkleder Saltvern klinikkområde 412 17 715
Tannlege/Klinikkleder Alstad, Værøy og Røst tannklinikk 901 12 851
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484
Tannlege/Klinikkleder Ofoten klinikkområde 75 65 61 63 472 34 389
Klinikkleder Hadsel tannklinikk 913 32 945 979 76 439
Overtannlege 75 65 25 94 992 42 451

Tannhelse - Stab Tannhelse

Ansatte i avdelingen Stab Tannhelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssekretær 75 65 61 62 992 99 259
Rådgiver 75 54 54 04 941 96 194
Koordinator helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten
Administrasjonssekretær 75 65 61 65 995 66 671
Fylkesfagsjef tannhelse/tannlege 75 65 04 07 904 12 833
Administrasjonssekretær 75 65 04 27 970 84 423
Overtannlege 75 65 04 26 907 57 231
Teamleder administrasjon tannhelse 75 65 04 05 915 92 661
Administrasjonssekretær tannhelse/saksbehandler 75 65 61 61
Tannlege 957 24 419
975 36 839
Tannpleier 75 65 25 96 906 20 434
Administrasjonssekretær 75 65 25 91 944 11 151
Administrasjonssekretær 75 65 25 93
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484
adm.sekretær 75 65 04 28 990 18 665
Overtannlege 75 65 25 94 992 42 451

Tannhelse - Tannhelse administrasjon

Ansatte i avdelingen Tannhelse administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssekretær 75 65 61 62 992 99 259
Koordinator helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten
Administrasjonssekretær 75 65 61 65 995 66 671
Administrasjonssekretær 75 65 04 27 970 84 423
Teamleder administrasjon tannhelse 75 65 04 05 915 92 661
Administrasjonssekretær tannhelse/saksbehandler 75 65 61 61
Tannpleier 75 65 25 96 906 20 434
Administrasjonssekretær 75 65 25 91 944 11 151
Administrasjonssekretær 75 65 25 93
adm.sekretær 75 65 04 28 990 18 665

Transport og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Transport og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Geotekniker 75 65 08 19 462 44 800
Byggeleder 75 65 51 77 911 94 251
Teamleder salg og markedsutvikling, samferdselsavdelingen 75 65 09 97 911 03 484
Prosjektøkonom 75 65 08 56
Rådgiver/ruteplanlegger samferdsel 75 65 08 69
Rådgiver, salg- og markedsutvikling Samferdsel 75 65 08 74 957 79 881
Landmåler 75 65 09 68 416 05 245
Rådgiver 75 65 03 59
Rådgiver geodata 75 65 12 93 975 61 246
Kontrollingeniør 75 65 11 95
Prosjektleder 75 65 51 92 976 07 590
Prosjektøkonom 75 65 01 66
Kontrollingeniør 75 65 51 74
Rådgiver vegforvaltning 75 65 52 23 913 72 630
Prosjektleder 75 65 51 61 950 39 610
Geolog 75 65 52 10 977 65 957
Fylkesdirektør Transport og infrastruktur 75 65 00 36 902 54 929
Kontrollingeniør 75 65 51 78 918 16 354
Senioringeniør veg 75 65 52 25 901 89 425
Rådgiver 75 65 09 92 959 45 676
Prosjekterende tverrfaglig rådgiver 75 65 52 16 465 43 820
Byggeleder 75 65 52 04 951 78 250
Kontrollingeniør 75 65 08 14 918 85 108
Rådgiver 75 65 08 64 900 44 488
Rådgiver 75 65 52 20 902 86 230
Byggeleder 75 65 51 75 957 78 283
Byggeleder 75 65 51 91
Rådgiver, salgs- og markedsføring samferdsel 75 65 00 74
Gruppeleder Eiendom/Juridisk 75 65 52 28 950 71 247
Ingeniør 75 65 07 69 991 00 194
Rådgiver 75 65 08 66
Sikkerhets- og beredskapssjef 75 65 14 15 993 46 566
Leder for stab - Transport og infrastruktur 75 65 01 39 959 69 783
Byggeleder 75 65 51 65 971 08 011
Seksjonsleder 75 65 51 86 959 37 915
Byggeleder 75 65 51 97 990 25 761
kontrollingeniør 75 65 09 64 414 22 915
Saksbehandler Vegforvaltning 75 65 52 26 992 27 985
Byggeleder 75 65 51 84 909 87 416
Rådgiver 75 65 12 94
Rådgiver 75 65 24 89
Kontrollingeniør 75 65 06 90 907 80 661
Byggeleder 75 65 51 73 954 47 144
Rådgiver kvalitet og marked 75 65 08 54
Byggeleder 75 65 51 66 416 85 013
Byggeleder 75 65 51 67
Rådgiver 75 65 29 11
Rådgiver 75 65 52 06 995 68 555
Prosjektleder 75 65 52 14 970 77 271
Byggeleder 75 65 51 94 934 12 031
Saksbehandler 75 65 07 66 928 22 821